Terapie

0

Súkromné centrum, zmluvne spolupracuje so zdrav. poisťovňou UNION

Asociácia pomoci postihnutým ADELI

Hlboká 47, 921 01 Piešťany

www.appa.sk

www.rizikovedeti.sk

Charis n.o. Viktor Fogel

Súkromná prax,

Partizanska 2, 811 03 Bratislava

Tel. 0918981353

Štátne centrum, patrí pod rezort školstva

poskytuje komplexnú starostlivosť o rizikové deti (fyzioterapeuti, psychológ, sociálny pracovník, špec. pedagóg), prevádzkuje integrovanú škôlku a hypoterapiou a canisterapiou,

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava

Tel. 02/44881649

Viac tu : http://www.vudpap.sk/en/detske-centrum-vudpap/

 • – je časťou rehabilitácie, ktorá s zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému organizmu. Z tohto pohľadu je potrebné klásť dôraz na prepojenie medzi odbormi, predovšetkým medicínskymi ( fyzioterapeut, pediater, neurológ, ortopéd, logopéd)
 • – využíva štandardné  postupy na základe najnovších vedeckých poznatkov a skúseností spolu s prírodnými zdrojmi energie, terapeut volí postup liečby zo škály metodík cielene s ohľadom na potreby jedinca ohrozeného na zdraví či s poruchami psychomotorického vývin
 • – mala by byť zakotvená v povedomí každého človeka, pretože v mnohých prípadoch by mohla byť účinnou cestou, ako zamedziť vzniku závažných poškodení pohybového aparátu

HISTÓRIA:

 • – prvé zmienky o zložení a činnosti mozgu, nervoch a priaznivom  vplyve telesných cvičeniach na ľudské telo datujeme od čias  Hippokrata, Platóna či Aristotela
 • – v novoveku zaznamenal Mercurialis (1530-1606), benátsky lekár, dielo, ktoré sa podrobne zaoberá telesnými cvičeniami, ako súčasť medicína
 • – na základe detailných pitiev vypracoval Leonardo da Vinci mnoho anatomických obrázkov so svalmi
 • – rehabilitácia a tiež  fyzioterapia v dnešnom poňatí tohto slova sa začala objavovať až v 20.storočí

Hipoterapia – liečba pomocou koňa, je v súčasnej dobe pomerne často spomínaný pojem. Ide o veľmi účinnú terapiu s veľmi širokou oblasťou pôsobenia, ktorá využíva komplexné liečebné pôsobenie koňa na človeka, ale len v prípade, že ju vykonáva vyškolený terapeut, na odbornej úrovni.

Hipoterapia je jednou z metód animoterapie. Prvá zmienka o liečbe pomocou koní pochádza od Hypokrata, ktorý odporúčal jazdu na uvoľnenie stuhnutého svalstva. Galenos ju odporúčal pre cvičenie tela a zmyslov. Hipoterapia je komplexná rehabilitačná metóda vychádzajúca z neurofyziologických základov, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné účely.

Jej pôsobenie je komplexné, zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie.

Pôsobenie hipoterapie je komplexné:

 • – normalizácia svalového tonusu
 • – rytmizácia organizmu
 • – koordinácia pohybov
 • – facilitácia senzorickej integrácie
 • – narúšanie patologických stereotypov
 • – zlepšenie rovnováhy
 • – reedukácia reči
 • – zvyšovanie sebadôvery
 • – úprava svalovej dysbalancie
 • – zapájanie autochtónneho svalstva
 • – úprava pohybovej symetrie
 • – mobilizácia kĺbov
 • – zlepšovanie adaptácie
 • – facilitácia tvorby nových motorických programov
 • – zlepšenie emočného vzťahu k cvičeniu
 • – energetické posilnenie pacienta

Klokankovanie – Kangoroo Mother Care (KMC) je odporúčané každej matke a dieťaťu. Pokožka matky je pre každé dieťa prirodzene najzdravším prostredím a to fyzicky aj emocionálne, hovorí KMC výskumník Dr. Nils Bergman z Kapského Mesta.

Keď sa Krisanne Collard narodil ´malý zázrak´ v 24. týždni tehotenstva, vážil len 795 gramov. Kvôli záchrane života bolo bábätko menom Kaia urýchlene prevezené do intenzívnej starostlivosti v inej nemocnici vzdialenej 40 kilometrov a napojené na ventilátor, pretože potrebovalo kyslík. Krisanne bola zničená – aj keď práve porodila, náručie mala prázdne. Krisanne sa cítila úplne bezmocná aj keď už bola schopná navštíviť svoje dieťa a nežne sa ho dotknúť. Kedykoľvek sa jej dotkla, Kaino srdce prestávalo biť a neočakávalo sa, že prežije.

Takže keď personál ponúkol Krisanne polohovacie kreslo a navrhli jej zobliecť si blúzku a podprsenku, aby jej mohli dať Kaiu na teplú pokožku, ostala vystrašená. „Kaia bola veľmi maličká a krehká,“ povedala, „myslela som si, že umrie, ak sa jej dotknem – možno jej srdce prestane znova biť. Zamestnanci ma však veľmi povzbudzovali, tak som sa odhodlala skúsiť to. Na moje prekvapenie sa Kaia niekoľkokrát pomrvila, pritúlila a zaspala hlbokým uzdravujúcim spánkom. Jej saturácie sa natoľko zvýšili, že sme jej museli znížiť ventilátor takmer o polovicu! Cítila som sa neskutočne úžasne, ako ozajstná matka. Každým dňom lepšie prospievala vďaka objatiu na mojej hrudi,“ dodáva.

Prečo potrebujú všetci novorodenci) – klokankovanie (KMC)

Výskumná asistentka Marianne Littlejohn vysvetľuje, že prechod z maternice do sveta je veľká zmena pre ktorékoľvek dieťa, nielen pre to predčasne narodené. Prvá vec, ktorú hľadáme, keď prechádzame veľkými zmenami, je bezpečie a pohodlie niečoho známeho. „Položenie dieťaťa ´skin-to-skin´ (kožu na kožu) na hruď matky stabilizuje dieťa lepšie než inkubátor alebo vyhrievaná postieľka,“ hovorí. „Dieťa v pohodlí u matky upokojuje jemu známy tlkot matkinho srdca, jej vôňa a zvuk jej hlasu.“ Nežný dotyk a dýchanie matky tiež pozitívne stimulujú dýchanie dieťaťa, ktoré je odmenené sladkou chuťou mledziva z matkiných pŕs. Tieto skutočnosti uľahčia dieťaťu prežiť nové úlohy prvý krát mimo tela matky.

Novorodenci musia byť v teple, pokým sa ich telesná teplota nestabilizuje a matkino telo je k tomu priamo stvorené. Teplota jej hrude stúpne o dva stupne, aby zohriala studené dieťa a naopak klesne o jeden stupeň, aby znížila teplotu prehriateho dieťaťa a tým stabilizuje jeho teplotu lepšie než ten najmodernejší inkubátor. Tento jav sa nazýva ´materinsko-dojčenská tepelná synchronizácia´. Ak bolo matke podané anestetikum, alebo je príliš chorá nato, aby mala dieťa na svojej hrudi, môže byť dieťa položené na pokožku hrude svojho otca. Hlas otca mu je známy a pôsobí upokojujúco na dieťa. Otec taktiež môže pomôcť udržať dieťa v teple. U otcov, ktorí zažili tento výnimočný kontakt s ich novorodencom, je pravdepodobnejšie, že sa zapoja do starostlivosti o dieťa ako otcovia, ktorým ušiel tento včasný kontakt.

Prečo deti potrebujú svoju matku

„Čím viac kontaktu ´skin-to-skin´, tým lepšie,“ hovorí Dr. Bergman. „V ideálnom prípade by sa malo začať ihneď po narodení, ale užitočné je to kedykoľvek, pretože to okamžite upokojí a utíši dieťa.“ Ak je dieťa oddelené od matky, začne úzkostlivo plakať a prestane len vtedy, keď sa príliš unaví, aby plakalo ďalej. Tieto tiesňové volania sú podobné tiesňovým volaniam iných malých cicavcov, ktorí stratili svoje matky, a sú pokusom o privolanie matky naspäť. Nazýva sa to ´protestno-zúfalá reakcia´. Keď sa matka neobjaví, nakoniec to dieťa vzdá a prestane plakať, aby si šetrilo energiu na prežitie.

Dôvodom, prečo deti (predčasne ale tiež načas narodené) ostanú zúfalé, keď sú oddelené od matky, je fakt, že inštinktívne vedia, že ak ich matka opustí, zomrú. Matka poskytuje všetko, čo dieťa potrebuje, aby ostalo nažive – bezpečie, teplo, ochranu a jedlo. V prírode by dieťa oddelené od matky neprežilo veľmi dlho. Deti sa rodia s vedomím, že matkina prítomnosť je nevyhnutná na ich prežitie. Výsledkom toho je, že každé odlúčenie od matky vytvára veľký stres u novorodenca, čomu sa chceme vyhnúť, pretože to môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na jeho fyzické a emocionálne zdravie. Preto hovoríme o matke a dieťati ako o dvojici, ktorá by nemala byť oddeľovaná, ale držať pohromade od narodenia.

Zázrak matkinho Dotyku

´Zázrak matkinho dotyku´ dokáže takmer okamžite zotaviť aj dieťa, ktoré predsa len bolo od matky oddelené. Jeho srdcová frekvencia a dýchanie sa upravia, teplota sa stabilizuje a stresové hormóny (napr. kortizol) sa znížia na prijateľnú úroveň. „Bolo pre nás bežné myslieť si, že deti, ktoré sú v inkubátore, majú veľmi kolísavú srdcovú frekvenciu, nepravidelný dych a výkyvy telesnej teploty,“ hovorí Dr. Bergman. „Teraz vieme, že sa jedná o príznaky dieťaťa, ktoré je v núdzi a v strese. Akonáhle je dieťa vložené do svojho ´prirodzeného prostredia´ (skin-to-skin na hrudník matky), jeho vitálne funkcie sa veľmi rýchlo stabilizujú.“ To znamená, že dieťa viac nie je zúfalé a môže využívať všetku svoju energiu na kŕmenie, rast a prospievanie, než len na snahu prežiť.

Niekedy bývajú predčasne narodené deti choré a potrebujú infúzie, sondu na kŕmenie a kyslík. „Ak je to potrebné, môžeme kombinovať tieto život zachraňujúce postupy a najmodernejšie technológie s KMC,“ hovorí Dr. Bergman. „Týmto spôsobom môžu deti získať to najlepšie z oboch svetov.“ Zdravé preemie-predčasniatko môže byť priviazané na matkin hrudník („Wraper Kangaroo“ – klokankovanie v šatke) a matka môže dokonca chodiť s dieťaťom na infúzie. Deťom môže byť takto tiež podávaný kyslík, alebo môžu byť pri klokankovaní kŕmené cez sondu zatiaľ, čo ležia na hrudi svojej matky.

KMC – klokankovanie pre každé dieťa

KLOKANKOVANIE nie je len pre predčasne narodené deti. Prechod z lona na svet je veľkým šokom pre všetky deti. To, ako ich prijmeme a zaobchádzame s nimi v prvých dňoch života, bude vzorom k tomu, ako budú ďalej vnímať svet. Musíme ich upokojiť, že prišli na dobré miesto, kde budú milované, kde bude o ne postarané a kde ich budú kŕmiť a živiť. Všetci zdraví novorodenci by mali byť v neustálom kontakte skin-to-skin so svojimi matkami. To im zabezpečuje najlepší štart do života ako fyzicky tak aj psychicky (emocionálne) a rovnako umožňuje optimálny vývoj mozgu.

„Niekto mi raz povedal, že rodičia sú jediní, ktorí majú prospech z klokankovania,“

hovorí Krisanne. „Nesúhlasím. Videla som dramatické zmeny na mojom malom zázraku, keď som ju držala blízko môjho srdca. Rodičom klokankovanie uspokojuje potrebu cítiť sa ako mama alebo otec a dáva nám šancu urobiť niečo pre naše deti. Predčasne narodeným deťom klokankovanie znižuje potrebu podávať kyslík, stabilizuje srdcovú frekvenciu a dáva im celkový pocit pokoja a ešte oveľa viac!“ Ak by nám deti mohli povedať, čo najviac potrebujú, jednoducho by povedali: „Drž ma, kŕm ma a miluj ma!“ Matky to odjakživa vedeli a štúdie nám potvrdzujú, že mali pravdu!

Čo dokázal výskum

V Mowbray Maternity Hospital (pôrodnica) v Kapskom Meste bol vykonaný veľmi významný výskum na zdravých nedonosených deťoch s hmotnosťou medzi 1200g a 2199g. Tieto deti boli náhodne rozdelené do dvoch skupín a všetky deti z oboch skupín boli umiestnené skin-to-skin na hrudník svojej matky na prvú pol hodinu života. Potom boli deti z jednej skupiny umiestnené do inkubátora na 6 hodín, než ich opäť vrátili k matkám. V druhej skupine neboli deti oddelené od matiek vôbec a zostali v kontakte s matkami od narodenia. Pri analýze výsledkov sa zistilo, že deťom, ktoré nikdy neboli oddelené od svojich matiek, sa darilo výrazne lepšie, než deťom, ktoré boli dané do inkubátora na 6 hodín. To dokazuje, že najlepšiu starostlivosť, ktorú môžeme dať zdravým novorodencom (aj tým úplne malilinkým), je nechať ich v kontakte s matkinou pokožkou (klokankovať), čo možno najviac hneď od narodenia.

Odporúčaná literatúra:

“Kangaroo Babies: A Different Way of Mothering”, by Nathalie Charpak (Souvenir Press, USA, 2006) “Kangaroo Care: The Best You Can do to Help Your Preterm Infant”, by Susan Ludington-Hoe (Bantam Books, USA, 1993)

“Hold your Premie”, by Jill Bergman (New Voices Publishing, SA, 2010)

Pri tomto type neinvazívnej celotelovej procedúry so zameraním na oblasť hlavy, krčnej a krížovej chrbtice sa použitím ľahučkých, sotva znateľných dotykov (jemných techník, ktoré patria k osteopatii) a intuície pôsobí na mozgovo-miechovú tekutinu, ktorá chráni a vyživuje celý centrálny nervový systém a prúdi v chrbticovom kanáli. Cieľom je nájsť zdroj energetických blokád a ich odstránením pomôcť obnoviť správny tok tekutín a telesnej energie. Vďaka navodenému uvoľneniu sa regeneruje celý organizmus.

Čo je kraniosakrálny rytmus?

Tento, vlnám podobný rytmus, vzniká dôsledkom produkcie mozgovomiechovej tekutiny (liquoru) a jeho odvádzaním krvným systémom. Čím lepší je kraniosakrálny rytmus, tým lepšie sú prepojené všetky bunky, čo svedčí o dobrom stave organizmu.

Dôležitou súčasťou kraniosakrálneho rytmu je dosiahnutie tzv. nulového bodu, počas ktorého sa uvoľňujú väzivá v celom tele, obnovujú flexibilitu autonómneho nervového systému, redukujú stres a jeho emocionálne následky, pôsobia ukludňujúco na hyperaktívne deti a vytvárajú spojenie s autistickými deťmi, majú pozitívne efekty na depresie a psychosomatické problémy. Ak je kraniosakrálny rytmus trvalo brzdený, vzniká množstvo bolestí hlavy. Aj školská medicína vie a uznáva, že bolesti hlavy sú podmienené emocionálne, a to nie je nič metafyzického, ale súvisí to so svalovým napätím a obmedzeným dýchaním. Systém hlavových membrán sa dostane do stresu, t.j. mení sa prekrvenie, mozgové a hlavové nervy už nefungujú optimálne a na konci tejto rady je napríklad príznak migrény.

Metódu je možné aplikovať na: Harmonizaciu ANS (autonómneho nervového systemu), uvoľnenie a odplavenie toxických látok z tela, odstránenie rôznych napäťových vzorcov, podstatné zníženie stresu, chronický únavový syndróm, posttraumatický syndróm, úzkostné stavy, podstatné zlepšenie stavu klienta v kombinácií rôznych druhov masáží, porúch učenia, slabej koncentrácie, migrény, rôzne symptómy po úrazoch, poruchy zraku, problémy s trojklaným nervom, poruchy sluchu, čuchu, koliky, reflux, úklony hlavy, poruchy pohybov jazyka, skolióza, bolesti hlavy, zápaly svalov a nervov, alergie, regulácia hormonálnej činnosti, dysfunkcie čeľustného kĺbu, poruchy rovnováhy, mierne poruchy psychiky a iné.

Návod na cvičenie s predčasne narodeným dieťatkom si môžete pozrieť tu