Hipoterapia :: Malíček

0

Hipoterapia – liečba pomocou koňa, je v súčasnej dobe pomerne často spomínaný pojem. Ide o veľmi účinnú terapiu s veľmi širokou oblasťou pôsobenia, ktorá využíva komplexné liečebné pôsobenie koňa na človeka, ale len v prípade, že ju vykonáva vyškolený terapeut, na odbornej úrovni.

Hipoterapia je jednou z metód animoterapie. Prvá zmienka o liečbe pomocou koní pochádza od Hypokrata, ktorý odporúčal jazdu na uvoľnenie stuhnutého svalstva. Galenos ju odporúčal pre cvičenie tela a zmyslov. Hipoterapia je komplexná rehabilitačná metóda vychádzajúca z neurofyziologických základov, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné účely.

Jej pôsobenie je komplexné, zasahuje oblasť rehabilitácie, psychológie a resocializácie.

Pôsobenie hipoterapie je komplexné:

 • normalizácia svalového tonusu
 • rytmizácia organizmu
 • koordinácia pohybov
 • facilitácia senzorickej integrácie
 • narúšanie patologických stereotypov
 • zlepšenie rovnováhy
 • reedukácia reči
 • zvyšovanie sebadôvery
 • úprava svalovej dysbalancie
 • zapájanie autochtónneho svalstva
 • úprava pohybovej symetrie
 • mobilizácia kĺbov
 • zlepšovanie adaptácie
 • facilitácia tvorby nových motorických programov
 • zlepšenie emočného vzťahu k cvičeniu
 • energetické posilnenie pacienta