Reflexná terapia podľa Václava Vojtu :: Malíček

0
  • zásadný prínos pre stav pohybového vývoja dieťaťa  spočíva v prepojení centrálneho nervového systému (CNS) – mozku – riadiacej jednotky a výkonného orgánu – svalu
  • toto prepojenie následkom traumatického či predčasného pôrodu môže byť narušené
  • prostredníctvom vonkajších  podnetov, ktorými sme schopní aktivovať oblasti CNS, zodpovedné za vznik pohybu, môžeme prepojiť nefunkčné dráhy a kladný výsledok nášho snaženia,  sa prejaví odpoveďou organizmu vo forme pohybu, ktorého  parametre sú  presne vymedzené
  •  terapeut ich rozoznáva a musí naučiť vidieť odpoveď  i toho, kto s dieťaťom  cvičí  rozoznávať kvalitnú pohybovú odpoveď, aby bola fyzioterapia  účinná
  • opakovaním tohto  prepojenia sa snažíme naučiť organizmus dovtedy nefunkčné spojenie používať a tak pokročiť v pohybovom vývoji, ktorý  je závislý na vertikalizáci (vzpriamovaní), čo je podmienené schopností pracovať s ťažiskom a používať koordinačné mechanizmy

            Je dobré pracovať aj s inými metódami, ktoré vývoj podporia, napríklad Bobath koncept.

             fyzio3-9055532