Terapie :: Malíček

0

(súkromná prax, ukončený kurz Vojtovej terapie v Olomouci), Kvetná 12, 900 31 Stupava Tel.: 0905 891 205, E-mail: [email protected] Viac tu : http://www.primarehab.sk/

(slovenské deti sú samoplatcovia), Mošnerova 1, 779 00 Olomouc, ČR Tel. +420/585413102 +420/585412469 Viac tu: http://www.rl-corpus.cz/    

Súkromná prax, Partizanska 2, 811 03 Bratislava Tel. 0918981353      

Štátne centrum, patrí pod rezort školstva poskytuje komplexnú starostlivosť o rizikové deti (fyzioterapeuti, psychológ, sociálny pracovník, špec. pedagóg), prevádzkuje integrovanú škôlku a hypoterapiou a canisterapiou, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava Tel. 02/44881649 Viac tu :…

Súkromné centrum, zmluvne spolupracuje so zdrav. poisťovňou UNION Asociácia pomoci postihnutým ADELI Hlboká 47, 921 01 Piešťany www.appa.sk www.rizikovedeti.sk