Rehabilitácia :: Malíček

0

Súkromné centrum, zmluvne spolupracuje so zdrav. poisťovňou UNION Asociácia pomoci postihnutým ADELI Hlboká 47, 921 01 Piešťany www.appa.sk www.rizikovedeti.sk

Súkromná prax, Partizanska 2, 811 03 Bratislava Tel. 0918981353      

Štátne centrum, patrí pod rezort školstva poskytuje komplexnú starostlivosť o rizikové deti (fyzioterapeuti, psychológ, sociálny pracovník, špec. pedagóg), prevádzkuje integrovanú škôlku a hypoterapiou a canisterapiou, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava Tel. 02/44881649 Viac tu :…

(súkromná prax, ukončený kurz Vojtovej terapie v Olomouci), Kvetná 12, 900 31 Stupava Tel.: 0905 891 205, E-mail: [email protected] Viac tu : http://www.primarehab.sk/

(slovenské deti sú samoplatcovia), Mošnerova 1, 779 00 Olomouc, ČR Tel. +420/585413102 +420/585412469 Viac tu: http://www.rl-corpus.cz/