Príbeh purpurového srdca :: Malíček

0

Jedného dňa sa narodilo dieťatko, prišlo na svet nedonosené a maličké, ale dostalo sa mu lásky ako iným deťom. Jeho rodičia mali už od počiatku pocítiť ťažobu osamelosti. Dostalo sa im radosti z rodičovstva, ale poznali aj strach z možnej straty dieťaťa, zažili radosť zo zrodenia, ale aj smútok z ich nesplneného sna. Mali predsa žiť čas radosti, nie čas plný smútku, hnevu a bolesti. Ťažko mohli títo rodičia vedieť, že nie sú sami.

Purpurové srdca sa zrodilo z myšlienky vypožičanej z Armády Spojených štátov, kde udeľujú medailu za zranenie v boji. Je snáď väčší boj, než boj o život, kde zranenia utrpené predčasným narodením zostávajú s dieťaťom a jeho rodinou navždy. Purpurová farba bola kedysi vyhradená pre kráľovský majestát, podčiarkuje jeho mimoriadnosť a je genderovo neutrálna. Farba srdca nie je plná, ale má v sebe pásiky – pri každom srdci sú iné, tak ako je každé dieťa trochu iné, ako je iná aj každá životná cesta. Základné prevedenie je však rovnaké, presne tak, ako je rovnaká aj základná skúsenosť.

Srdce je vyrobené zo skla, je pevná, avšak nie také pevné, aby vydržalo drvivý úder. Nedonosené dieťa je silné, nie je ale nepremožiteľné. Tvar srdca bol zvolený preto, lebo srdce je náš stred, každým úderom obnovuje život a nádej, symbolizuje lásku. Na spodnej hrane Purpurového srdca visí strieborná slza, symbolizuje slzy preliate rodinou nedonoseného dieťaťa, slzy dobré aj zlé, radosti aj žiaľu.

Purpurové srdca je odznakom jednoty medzi zvláštnou skupinou ľudí, skupinou, ktorá nepozerá na krajinu pôvodu, jazyky, hospodársku vyspelosť, rasový pôvod či náboženské vyznanie. Jej členovia majú jeden spoločný cieľ: nádej na budúcnosť nedonosených detí. Patria do nej nielen rodičia a dieťa, ale aj súrodenci, prarodičia, tety a strýkovia, bratanci, zdravotné sestry, lekári, duchovní a priatelia. Títo všetci zdieľajú puto, ktoré nie je možné vyjadriť slovami, je ho možné poznať len srdcom. To srdce Vás môže sprevádzať, keď sa cítite sami, môže Vám pripomenúť, že existujú stovky ďalších ľudí, ktorí Vás uchovávajú vo svojom srdci. Máte tak možnosť svoj príbeh zdieľať s ostatnými.

Autorom konceptu Purpurového srdca je Renea Ericson, mamička predčasne narodeného chlapčeka Andrewa, narodeného v 28. týždni tehotenstva a dvojčiek Maggie a Cora, narodených v 31. týždni tehotenstva.

Autor textu: Renea Ericson a Ingrid Renfors