Projekt “Komunitné centrum malíček”

0

Miesto: Malíčkovské projekty

Komunitné centrum má svoje sídlo od mája 2013 v Bratislave na Vyšehradskej ulici 25.

Je miestom pre stretnutia a rehabilitácie detí s DMO.

Koordinátorkou priestorov je členka výkonnej rady Denisa Hrbáňová

Tento projekt sa nám darí uskutočňovať aj vďaka grantovému programu Nadácie Orange.

Z finančného grantu 1 000 € sa nám podarilo zrekonštruovať nebytové priestory.