Projekt “Ene, mene, mini”

0

Daj nedonoseným bábätkám svoj hlas! Pre dobrý štart do života.

AKO? Hlasovať môžete po kliknutí na obrázok vpravo na tejto webovej stránke: http://www.enemenemini.eu/ – je potrebné si pred hlasovaním zvoliť svoju krajinu – Slovensko.

Každý rok sa predčasne narodí 15 miliónov bábätiek – len v Európe okolo 500 000. Len ak pôrod prebehne bezpečne a nedonosenému bábätku je poskytnutá komplexná popôrodná starostlivosť, má šancu prežiť a zdravo sa vyvinúť. Napriek tomu však dodnes nejestvujú jednotné štandardy kvality, ktoré by zabezpečili dobrú starostlivosť všetkým tehotným ženám, novorodencom a nedonosencom.

Po boku rodičovských združení, odborníkov, politikov a partnerov z celej Európy sa zasadzujeme za najmenších členov našej spoločnosti. V našej oficiálnej výzve adresovanej Európskemu parlamentu požadujeme od nositeľov rozhodnutí z oblasti politiky, hospodárstva a zdravotníctva, aby vypracovali európske odporúčanie pre presadzovanie jednotných národných smerníc pre zabezpečenie zdravia novorodených detí. Aby sme každému bábätku v Európe umožnili dobrý štart do života:

  • Verejné povšimnutie a uznanie aby sa konečne odhalili nedostatky v poskytovaní starostlivosti
  • Široko namierené kampane, aby sa zabezpečila osveta pre všetkých budúcich rodičov
  • Kvalifikované informácie pre postihnutých aby rodičia získali istotu
  • Národné politické akčné plány, aby sa znížili riziká v tehotenstve
  • Certifikované vzdelávanie a tréning odborného personálu, aby bola tehotným ženám, nedonosencom a novorodencom poskytnutá optimálna starostlivosť
  • Starostlivosť v rodinných pôrodných centrách, aby rodiny mohli aj v takejto situácii byť rodinami
  • Zabezpečenie špeciálnej následnej starostlivosti pre optimálny vývoj nedonosencov a novorodencov
  • Nárok na rozsiahlu podporu všetkých rodičov nedonosených detí a chorých novorodencov
  • Jednotný európsky registračný systém pre nedonosené deti ako základ pre preventívny výskum
  • Právo na zdravie pre všetkých aby každý novorodenec v Európe dobre odštartoval

“Ene mene mini. Jedno z desiatich novorodeniat je predčasne narodené. Na celom svete.”

je iniciatíva Európskej nadácie pre predčasne narodené a novonarodené deti (EFCNI) a podniku zdravotníckej a bezpečnostnej techniky Dräger.