Predčasniatka a ich deň :: Malíček

0

Predčasne narodené deti a ich novembrový deň

Svetový deň predčasne narodených detí

Vedeli ste, že 1 z 9 detí sa narodí predčasne? Na narastajúci počet predčasných pôrodov a často neľahký štart do života predčasne narodených detí je hlavnou témou Svetového dňa predčasne narodených detí, ktorým je každoročne 17. november. Od roku 2012 si tento deň pripomíname aj na Slovensku. Občianske združenie malíček prevzalo záštitu nad rôznymi podujatiami v rámci Svetového dňa predčasne narodených detí. Cieľom o.z. malíček je podpora rodičov, šírenie povedomia o predčasných pôrodoch, spájanie odborníkov a rodičov s cieľom uľahčiť štart do života úplne najmenším z nás.

Symbolom predčasne narodených detí  sú  maličké detské ponožky.  Spájať rodičov riadne a predčasne narodených detí sa darí aj vďaka pomoci mamičiek, ktoré háčkujú a pletú rôzne potrebné vecičky a potom nimi obdarúvajú Neonatologické oddelenia v rôznych mestách. Táto pomoc nie je len praktická, ale slúži aj ako emocionálna podpora mamičiek dlhodobo hospitalizovaných v nemocnici so svojimi deťmi.

Organizácie, ktoré sa venujú pomoci predčasne narodeným deťom, sa v novembri rôznymi aktivitami snažia zvyšovať povedomie verejnosti o predčasných pôrodoch a s nimi spojených problémoch. Jednou z aktivít, ktorými svet tento deň oslavuje, je nasvecovanie významných objektov, budov, pamiatok a monumentov, purpurovo farbou- oficiálnou farbou svetového dňa predčasne narodených detí. 17. novembra tak môžeme každoročne vidieť purpurovú Empire State Building, purpurové Niagarské vodopády, alebo purpurový Bratislavský hrad, Dóm sv. Alžbety a súsošie Immaculata v Košiciach či Vodárenskú veže v Prešove. Ľudia si predčasniatka môžu pripomenúť aj doma zapálením špeciálnych purpurových sviečok.

Pri príležitosti dňa predčasne narodených detí sa každoročne celosvetovo odovzdáva aj ocenenie Purpurové srdce, ktoré sa udeľuje zdravotníckym pracovníkom, ktorí pomáhajú týmto deťom zachraňovať životy, ale iným osobnostiam, ktoré podporujú projekty určené na pomoc predčasne narodeným deťom a ich rodinám.

Udeľovanie cien Purpurového srdca sa  tohto roku uskutočnilo v Primaciálnom paláci v Bratislave  11. 11. a bolo spojené s benefičným koncertom a vernisážou fotografií predčasne narodených detí.

 V Prešove sa v nedeľu 16. 11. 2014 uskutočnila výstava fotografií predčasne narodených detí a komorný večer  spojený s predajnou  výstavu umeleckých diel  na podporu predčasne narodených detí. V tento deň bola za predčasne narodené deti a ich rodiny   odslúžená svätá  liturgia v gréckokatolíckom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Projekt predčasne narodených detí podporili svojím vystúpením umelci: speváčka Andrea Štiavnická s doprovodom Tatiany Hrebíkovej, tanečníci zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, ženský komorný zbor Vocals a maliar Eduardo Sosa, ktorý v priebehu večera maľoval obraz s názvom Dieťa ako dar a jeden z vyžrebovaných hostí si ho odniesol domov.  Veľkým vkladom bola aj práca svadobného fotografa Braňa Nováka, ktorý predčasne narodené deti nafotil a obrazy boli na tomto podujatí vystavené. Fotografie zdobia steny Novorodeneckého oddelenia JIS v Prešove a slúžia nielen na estetizáciu nemocničného prostredia, ale hlavne ako podpora rodičov dlhodobo hospitalizovaných so svojimi deťmi.  Dobrovoľná práca všetkých organizátorov, študentov z Inštitútu etiky a bioetiky FF PU v Prešove, sponzorov ale i ľudí, ktorí túto akciu akokoľvek podporovali svedčia o spolupatričnosti s rodinami takýchto detí i o uznaním mravčej práce lekárov, denno – dennej starostlivosti sestier. Spolupráca s predajnou galériou Artdiela a o.z. malíček takto nadobudla krásny charitatívny rozmer.  O. z. malíček aj takouto formou podporí konkrétnu rodinu v Prešove a v Bratislave.

V súvislosti s týmto dňom malíček každoročne pripravuje aj ďalšie aktivity, medzi ktoré patrí napríklad uvedenie knižného vydania skutočného príbehu o predčasnom pôrode s názvom „Venované Eme“ či spolupráca na osvetovom projekte „Týždeň k rodičovstvu“, ktorý pravidelne prebieha v mesiaci november na stredných školách. O problematike predčasne narodených detí sa vzdelávali  aj neonatologické sestry  na celoslovenskej konferencii v Poprade. Pre rodičov predčasne narodených detí v Košiciach si zas malíček pripravil v spolupráci s rehabilitačným centrom Svetielko, o.z., špeciálny workshop.