Detské centrum VÚDPaP :: Malíček

0

Home > Detské centrum VÚDPaP

poskytuje komplexnú starostlivosť o rizikové deti (fyzioterapeuti, psychológ, sociálny pracovník, špec. pedagóg), prevádzkuje integrovanú škôlku a hypoterapiou a canisterapiou,

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava

Tel. 02/44881649

Viac tu : http://www.vudpap.sk/en/detske-centrum-vudpap/