Predčasne narodené deti :: Malíček

0

Za predčasne narodené sú považované deti, ktoré sa narodili pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva. Pôrodná hmotnosť týchto detí býva väčšinou menej ako 2500 gramov. Šancu na prežitie majú dnes i novorodenci narodení po 24. týždni tehotenstva, u ktorých je pôrodná hmotnosť len 500–750 gramov. Najmä títo najmenší však potrebujú k prežitiu mimo materského lona špeciálne prostredie a náročnú starostlivosť na novorodeneckých jednotkách intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. Ich nedozreté orgány totiž bez pomoci nedokážu zvládať samostatné dýchanie, udržiavanie telesnej teploty a trávenie.

Starostlivosť o dieťa je náročná práca. Dvojnásobne to platí o predčasne narodených deťoch, ktoré si vyžadujú veľmi veľa starostlivosti, pozornosti a lásky.

Má vôbec predčasne narodené dieťa šancu?

Šance, ktoré má vaše bábätko, závisia od toho, aké dlhé obdobie vnútromaternicového vývoja má za sebou. Čím viac si tento pobyt bábätko skrátilo, tím bude nezrelšie a pravdepodobnejšie ho čaká náročnejšia cesta.

Nezrelé bábätká môžeme rozdeliť podľa týždňa tehotnosti alebo podľa pôrodnej hmotnosti. Pre priebeh popôrodnej adaptácie a pravdepodobnosť následnej starostlivosti je dôležitejší týždeň tehotenstva,ktorý viac vypovedá o tom , ako veľmi sú jednotlivé orgány nezrelé a ako dlho môže trvať ich dozrievanie, než pôrodná hmotnosť.

Rozdelenie podľa týždňa tehotnosti

1. Ľahká nezrelosť 36.–37. týždeň tehotnosti

2. Stredná nezrelosť 32.–35. týždeň tehotnosti

3. Ťažká nezrelosť 28.–31. týždeň tehotenstva

4. Extrémna nezrelosť pod 28. týždeň tehotenstva

Rozdelenie podľa hmotnosti

1. Novorodenec s normálnou hmotnosťou – nad 2500 gramov

2. Novorodenec s nízkou pôrodnou hmotnosťou – 1500–2500 gramov

3. Novorodenec s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou – 1000–1500 gramov

4. Novorodenec s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou – pod 1000 gramov

“Narodili sme sa nezrelí…”

Vyšla nová publikácia určená rodičom a všetkým tým, ktorí sa s láskou starajú o nezrelých novorodencov. Záujemcovia sa môžu obrátiť na neonatologické pracoviská,

na ktorých sa centralizujú nezrelí novorodenci

pozrite si jej titulnú stránku obsah:
kniha2010letak.pdf (1,6 MB)
kniha2010obsah.pdf (34 kB)