Laické poradkyne

0

Po predčasnom narodení dieťatka rodičia zažívajú veľmi ťažké chvíle a situácie, ktoré sú napnené a popretkávané množstvom rôznych emócií, zážitkov a nesporne otázok.

Oči plné sĺz, strach, úzkosť, smútok, trápenie, neistota… prešli si tým všetky mamičky. Niektoré z nich sa rozhodli, že budú na tejto “ceste” pomáhať iným mamám. Svojou skúsenosťou, odhodlaním a ochotou vypočuť si Vaše otázky, problémy, zážitky Vám v prípade Vášho záujmu budú podľa dohovoru, na základe mailového kontaktu k dispozícii. Táto služba je bezplatná a mamičky vykonávajú čisto dobrovoľnícku prácu.
Tešia sa, že ich osolovíte a spoločne budete zdieľať nielen smutnejšie, ale i tie radostnejšie chvíle.

Môžete kontaktovať ktorúkoľvek z mamičiek buď priamo emailom, alebo prostredníctvom diskusie.