Členstvo

0

Staňte sa súčasťou malíčkovskej rodiny a využívajte výhody plynúce z členstva. Okrem možnosti zúčastniť sa na našich akciách, vzdelávacích seminároch a tvorivých dielní, získavate 50% zľavu v Adeli centre na hyperbarickú oxygenoterapiu.

OZ malíček má otvorenú náruč pre každého, kto má k téme predčasných pôrodov blízko. Členom sa môžete stať jednoducho vyplnením priloženej prihlášky a úhradou poplatku 10 eur ročne.

Vyplnenú členskú prihlášku a potvrdenie o úhrade poplatku prosím zašlite na náš email ([email protected]) alebo na adresu nášho občianskeho združenia (Krásnohorská 11, 851 07 Bratislava)

Členská prihláška

Stanovy o.z. malíček 2016

Rozhodli ste sa nás podporiť? Prečítajte si aj možnosti darovať o.z. malíček 2% z vašich daní.