Ciele združenia :: Malíček

0

Home > O nás > Ciele združenia

Cieľom občianskeho združenia malíček je podpora rodín s predčasne narodenými deťmi a poskytovanie informácií, poradenstva a rôznych foriem podpory v zložitej životnej situácii. Naše občianske združenie pôsobí ako platforma umožňujúca rodičom predčasne narodených detí zdieľať skúsenosti, najnovšie odborné poznatky a informácie. Sprostredkúva rodičom predčasne narodených detí kontakty na osoby a inštitúcie pôsobiace v tejto oblasti, organizuje stretnutia rodičov, príbuzných, širokej verejnosti a odborníkov na problematiku predčasne narodených detí. Spolupracuje s odborníkmi z radov neonatológov, psychológov, detských neurológov, pediatrov a ďalších lekárskych profesií.