Oliverko (29tt)

0

….v rýchlom tempe nášho života často nastanú nepredvídané chvíle, kedy sme postavení pred neočakávané situácie.

Aj naša rodina bola pred pár mesiacmi vystavená veľmi stresujúcej udalosti, ktorá hlboko otriasla našou radosťou a  pohodou z očakávania nášho prvého dieťatka a vnúčika.

V sviatočných, predsilvestrovských chvíľach keď sme si všetci dávali predsavzatia do nového roku, tešili sa na radostnú budúcnosť a  zo vzájomných kontaktov v  rodinnej atmosfére, prišiel na svet predčasne – v 29. týždni Oliverko, pretože bol spolu so svojou mamičkou v ohrození života.

Zachránil ich zdravotnícky personál Vašej inštitúcie “v hodine dvanástej”, ktorý reagoval promptne, profesionálne a ľudsky.

Preto je pochopiteľné, že naša úprimná vďaka patrí lekárom a sestričkám Gynekologicko- pôrodníckeho oddelenia Vašej nemocnice, hlavne doc. MUDr. M. Korbeľovi, CSc., ktorý svojim vysoko odborným prístupom jednal v prospech dvoch životov. Zachránil mamičku,    o ktorú sa ešte s ostatným personálom príkladne staral 2 týždne a jej maličkého synčeka, ktorého odovzdal do starostlivosti MUDr. Ivete Hartmanovej, CSc., lekárke Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, ktorá bola pri pôrode.

Ona a všetky ďalšie lekárky a sestričky JVSN pod vedením doc. MUDr. Dariny Chovancovej, CSc. prevzali na seba skoro dvojmesačnú zodpovednosť za ďalší osud Oliverka. Je obdivuhodné,  že vytvárali ideálne podmienky pre náš kontakt so synčekom a je  skoro až zázračné, že sa im podarilo pomáhať Oliverkovi v  jeho boji. Vieme, že to nebolo ľahké a jednoduché, ale naopak náročné a vysoko profesionálne po odbornej a ľudskej stránke.

Úprimne ďakujeme za citlivý a empatický postoj voči nám a nášmu synčekovi, lebo to bol  tiež veľmi dôležitý moment, ktorý nám psychicky pomáhal zvládnuť náročné obdobie.

Veľmi nás potešilo, keď Oliverko postúpil na “vyšší level” a bol pridelený do starostlivosti personálu Oddelenia patologických novorodencov pod vedením  pani primárky MUDr. Ľubici Pejhovskej, ktorá bola vždy ochotná informovať nás,  podať   vysvetlenia  pre nás  často  nepochopiteľných  situácií  a  empatická k nášmu ťažkému obdobiu.

Samozrejme by sme mohli vymenovať všetky lekárky a sestričky tohto oddelenia, ktoré sa stali nepostrádateľným článkom v starostlivosti, pri záchrane zdravia a napredovaní Oliverka po všetkých stránkach,  ktorým vyjadrujeme uznanie a vyslovujeme úprimnú vďaku.

Osobitne chceme poďakovať MUDr. Márii Pavelkovej, ošetrujúcej lekárke a hlavne  staničnej sestre Mgr. Ľubici Kaiserovej, ktorá veľmi nezištne a ochotne  pomáhala radami nielen ohľadne synčeka, ale i ako laktačná sestra ešte počas mojej hospitalizácie na gynekologicko- pôrodníckom oddelení. Stala sa pre nás veľkou oporou  i v súčasnosti, pretože je chápajúca, empatická, ochotná kedykoľvek pomôcť a poradiť. Má profesionálny psychologický prístup, vysokú mieru porozumenia k problémom ktorým sme  vystavení.

Ďakujeme, že nám boli vytvorené nadštandardné podmienky počas našej hospitalizácie na oddelení, kedy sme sa my rodičia ” zaúčali” v starostlivosti o nášho synčeka.

Ťažko sa slovami dá vyjadriť náš obdiv a vďaka všetkým, ktorí bdeli každú minútu, dni a mesiace nad maličkým človiečikom, o ktorého sa zodpovedne starali, piplali ho a hlavne povzbudzovali nás – rodičov.

Dennodenne majú veľkú zodpovednosť za nové životy a v pracovnom procese sú vystavení stresovým situáciám, pretože preniknúť do vnútra maličkých pacientov, chápať ich potreby, poznať zmeny v ich správaní a prejavoch je psychicky veľmi náročné. No na druhej strane ale od pozitívnych výsledkov ich práce neraz závisí ľudské šťastie a spokojnosť.

Sú prvým kontaktným mostíkom medzi novorodeniatkami a ich rodičmi v tých najťažších chvíľach, kedy potrebujú nielen odbornú ale aj psychickú podporu, porozumenie, ľudskosť, pohladenie a úsmev.

V ich rukách je veľká zodpovednosť za správne odobratý a vyšetrený biologický materiál, odmeraný krvný tlak, za aplikáciu liečivej látky a za množstvo nenahraditeľných úkonov a vyšetrení, od ktorých sa odvíja správna diagnostika a liečba ale i prevencia ich malých pacientov.

Snom väčšiny žien je mať zdravé dieťa, pretože zdravie predstavuje jednu z dimenzií života človeka, ktoré význame ovplyvňujú jeho celkovú kvalitu. Pokladá sa za najväčšie nenahraditeľné bohatstvo každého človeka. Ale hodnota zdravia, radostné srdce, uši, ktoré počujú plač či smiech, pokojná myseľ, priatelia hodní pokladov a ochota podať pomocnú ruku to všetko tkvie v srdci.

A Vaše srdcia, milé a obetavé  pani doktorky a sestričky, sú určite veľké, citlivé a oddané Vášmu povolaniu, ktoré je určite pre Vás poslaním, lebo inak by ste nedokázali vykonávať túto náročnú prácu.

Skláňame sa pred Vami, pred Vašou náročnou profesiou a želáme Vám v pracovnom či osobnom živote veľa úspechov, elánu a optimizmus. Nech i v budúcnosti budete počuť len slová vďaky a spokojnosti. Nech stále  potvrdzujete  rokmi overenú pravdu, že človek ochotný rozdávať radosť, je najlepším lekárom, pomáha prinavracať zdravie – ten najcennejší dar. A to je určite i  zmyslom Vášho snaženia – otvoriť svoje srdce a náruč, zapáliť iskru nádeje.

Vážené vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda,

môžete byť hrdí na starostlivosť o pacientov  na uvedených oddeleniach, pretože až teraz  keď sa nám predčasne narodil náš synček sme sa dozvedeli o vysokom  kredite Vašej vynikajúcej inštitúcie, ktorá neoceniteľne pomohla a pomáha mnohým rodičom, ktorí sa ocitli v podobnej situácii ako my.

Ešte raz veľká a úprimná vďaka všetkým.

                                     rodičia a starí rodičia  Olivera Gugu  z Trenčína