Kontakty

0

malíček Krásnohorská 11

851 07 Bratislava

IČO: 42 254 141 DIČ: 2023736385

číslo účtu: 2921862077/1100

Telefón: +421-948 129 985
E-mail: [email protected]

Vyšehradská ulica 25
851 06  Bratislava

Číslo účtu občianskeho združenia malíček vedeného v Tatra banke je

IBAN: SK04 1100 0000 0029 2186 2077

Ak sa rozhodnete podporiť nás, budeme si to veľmi vážiť.

Vopred ďakujeme!

V prípade záujmu a otázok, prosím, kontaktujte členky Výkonnej rady občianskeho združenia:

štatutár o.z. , predsedníčka Výk [email protected]