Purpurové srdce 2017

0

V jeden čarovný novembrový večer 14. 11. 2017 sa pod strechou Primaciálneho paláca stretli tí, ktorých spája spoločná téma predčasného príchodu na svet. Blížil sa Svetový deň predčasne narodených detí a Zrkadlová sieň privítala nielen zdravotníkov, ale aj rodičov a priateľov predčasne narodených detí.

Šiestym rokom sme prišli, aby sme ocenili prácu všetkých, ktorí sa zasadzujú o posun v neonatológii v rôznych sférach života a najlepším z nich udelili výnimočnú cenu Purpurového srdca. Srdca vznešenej kráľovskej farby symbolizujúcej sklenenú krehkosť nedonosených detí. Tú každoročne udeľuje OZ malíček v troch kategóriách. Ide o Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, ktorú tento rok obdržala MUDr. Klaudia Demová prednostka Neonatologickej kliniky z nemocnice v Nových Zámkov, ktorá je neonatologičkou telom i dušou.  Cenu Osobnosti verejného života dostala nadácia Socia na podporu sociálnych zmien, ktorá okrem iného stojí za vznikom tak veľmi dôležitých Centier včasnej intervencie. Tretia kategória ocenenia Osobnosť občianskeho združenia malíček bola rozdelená medzi tri výnimočné dámy. Ide o riaditeľku Centra voľného času sv. Jána Pavla II. v Prešove Martu Gromošovú, ktorá už niekoľko rokov organizuje tvorivé stretnutia, ktorých výsledkom sú nádherné veci pre predčasniatka. MUDr. Soničku Molnárovú, perfektnú neonatologičku s veľkým srdcom z Univerzitnej nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a Ivetku Jančokovú, zapálenú malíčkovskú dobrovoľníčku a maminu predčasniatka Tomáška.

Programom nás previedla moderátorka a taktiež mamina predčasniatka Andrea Belányiová a o predstavenie sa postarali šikovné predčasniatka, vokálna skupina For you a ako čerešnička na záver prišla zaspievať a zahrať Mária Čírová. Nádherný večer zakončila slávnostná recepcia. Dojemná atmosféra celého večera pohltila všetkých zúčastnených a my sa už teraz tešíme na ďalší ročník tejto výnimočnej udalosti.

Fotografie z tohto slávnostného podujatia môžete nájsť tu.