2% na web kamery na inkubátory pre predčasniatka

0

Milí malíčkovskí priatelia,
aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu v podobe 2% Vašich daní. Tieto peniaze chceme použiť na projekt, ktorý momentálne rozbiehame a bude akousi výnimočnou službou pre mamy, otcov a príbuzných detí, ktoré sú pod stálym lekárskym dohľadom hneď od narodenia – Web kamery na inkubátory.

Malíček sa nechal inšpirovať svetovým trendom a v minulom roku umožnil slovenským perinatologickým centrám, aby mama mohla vidieť svoje dieťatko hneď po stabilizovaní. Deje sa to prostredníctvom vytlačenej fotky s údajmi o pôrodnej hmostnosti a dĺžke bábätka, ktorú matke prinesie ošetrujúci lekár dieťatka a zároveň aj informuje o jeho stave.

Našou ideou na tento rok je doručiť matke okrem fotky aj možnosť pozorovať svoje dieťa online prostrednícvtom počítača, tabletu, či aplikácii v telefóne. Takto môžu rodičia svoje bábätko spoznať bližšie, pozrovať jeho pokroky a byť s ním aspoň virtuálne. Zo susedných krajín máme potvrdené, že to veľmi prospieva k zlepšeniu psychického stavu matky, k zvýšeniu laktácie (tvorby materského mlieka), ako i k získaniu dôvery k lekárom a sestričkám na oddelení.
Dieťatko v inkubátore môžu pozorovať aj ostatní členovia rodiny a kamaráti, ktorým rodičia postúpia svoje prístupové heslo. O priamy prenos sa postarajú vysokocitlivé kamery uchytené na špeciálnych konzolách, ktoré budú natočené nad inkubátor a snímať dieťa v nemocnici.

Cena jednej kamery s inštaláciou sa pohybuje v rozmedzí 200-300€ a radi by sme ich inštalovali do všetkých perinatologických centier, ktoré budú mať o túto službu záujem. Pilotný program chceme zaviesť do centier v Bratislave a v Nových Zámkoch.

Prispejte a podpote našu organizáciu, aby sme aj naďalej boli mostom medzi nemocnicou a rodinami.

Ďakujeme.

Váš malíček

Tlačivo – 2% z dane pre malíčka