Purpurové srdce 2016

0

Na 17. november pripadá Medzinárodný deň predčasne narodených detí. Bol založený európskymi rodičovskými organizáciami a rodičmi predčasne narodených detí, ktorí sa rozhodli informovať o problematike predčasných pôrodov. Od roku 2011 má oficiálne čestné miesto v kalendári a počas tohto dňa sa dnes už po celom svete usporadúvajú rôzne podporné podujatia. Naše občianske združenie Malíček už 5. rok organizuje v rámci Slovenska rôzne kultúrne a spoločenské aktivity. Našou „srdcovkou“ spojenou s týmto významným dňom je benefičný večer s odovzdávaním cien Purpurové srdce.

Purpurové srdcia sú silné ako všetky nedonosené deti, nie však take silné, aby vydržali tvrdý úder. Život a smrť ide ruka v ruke a my môžme ďakovať medicíne, pokroku a predovšetkým starostlivosti zdravotného personálu za to, že aj extrémne nezrelé deti sú dnes medzi nami – veselé a plné života.

Touto nádhernou farbou kráľov, kráľovien a nedonosených detí sa sfarbilo aj české sklo, z ktorého zruční majstri vyrábajú nádherné srdce. Doplnené je o striebornú slzu zo striebra, z ktorého sa razia mince. Tá reprezentuje tie deti, ktoré svoju životnú púť predčasniatka nezvládli.

Práve takéto nádherné symbolické srdce Malíček odovzdáva osobnostiam, ktoré sa svojou činnosťou a pôsobením pričinili o zlepšenie situácie predčasne narodených detí – či už na akademickej, nemocničnej alebo domácej pôde.

Tento rok boli v jednotlivých kategóriách ocenení:

Kategória: Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti: doc.MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Docentka Katarína Maťašová venuje celý svoj profesionálny život tým najmenším, novorodencom. Svojou prácou primárky Neonatologickej kliniky v Martine napĺňa nielen svoje sny.  Pomohla a pomáha ich plniť aj mnohým rodinám z celého Slovenska, robí ich šťastnými.  Svoju životnú filozofiu medicíny a etiky  ponúka  aj  študentom lekárskej fakulty a mladým lekárom. Bohatú klinickú prax pretkala aj vedeckou prácou, ktorá priniesla svoje ovocie a stretáva sa s pozitívnym ohlasom aj v zahraničí. Lásku k tým najmenším, svojej práci i rodine najlepšie vystihuje  citát z Malého princa : „..dobre vidíme iba srdcom, to hlavné  je očiam neviditeľné“.   

Cenu doc.MUDr. Kataríne Maťašovej, PhD., odovzdala štátna tajomníčka MZ SR doc.MUDr. Andrea Kalavská, MPH

Kategória: Osobnosť verejného života (kandidáta navrhujú spoločne Malíček s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti): Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Detské centrum vzniklo v Bratislave v roku 1990 s pomocou zariadenia Kinderzentrum München. Je výnimočné svojou multidisciplinárnou starostlivosťou o deti, ktoré to potrebujú a ich rodiny. V prvom rade sú to deti s rôznymi postihnutiami, ale aj deti s poruchami učenia, správania i ďalšie deti, ktoré školský zákon nazýva žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane nadaných detí. Skúsenosti s modernou formou pomoci ľuďom s postihnutím a ich rodinám využívajú odborní pracovníci Detského centra v účasti na pregraduálnej príprave študentov psychológie, špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce. Multidisciplinárny tím Detského centra tvoria: detská neurologička a detský psychiater, fyzioterapeutky, sociálna pracovníčka, psychológovia, špeciálni pedagógovia, logopédka, liečebná pedagogička, predškolská pedagogička, detská sestra a asistentky. Klientmi Detského centra sú rodiny s deťmi vo veku od šesť týždňov. Postihnutým klientom, ktorí začali do DC chodiť ako deti, sa služby poskytujú aj po dosiahnutí plnoletosti. Evidovaných majú temer 5 tisíc klientov, ročne príde do Detského centra okolo 200 nových rodín. Ďakujeme, že ste!

Cenu z rúk profesora MUDr. Františka Bauera, PhD., za celý tím prevzala PhDr. Magdaléna Špotáková

Kategória: Osobnosť Malíčka (navrhuje Malíček): sestry z nenatologických oddelení (perinatologických center) z celého Slovenska

Prvý krát za 5 rokov Malíček zapojil do hlasovania o cenu Osobnosť Malíčka aj širokú verejnosť, kde mali rodičia a priaznivci predčasne narodených detí možnosť hlasovať za zdravotnú sestru, ktorá sa im najviac vryla do pamäte či už starostlivosťou alebo prísupom k ich bábätku.

Denisa Panicová
Nemocnica: Fakultná Nemocnica s Poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Reakcie rodičov:

 • Trpezlivá, chápavá a veľmi milá odpovedať mamičkám na otázky.
 • Citlivá k detičkám.
 • Bojuje za dojčenie a pomôže nevzdať to, aj keď to nejde tak, ako si to mamička predstavuje.

Eva Svrbická
Nemocnica: Detská Fakultná Nemocnica s Poliklinikou Kramáre  Bratislava
Reakcie rodičov:

 • Veľmi milá, ochotná sestrička s pozitívnym prístupom a chuťou povzbudiť rodičov v ťažkej chvíli.
 • Je zástancom klokankovania a vždy rada pomôže.

Janka Buranská
Nemocnica: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Reakcie rodičov:

 • Svojou obetavou, poctivou prácou ako aj prístupom ku maličkým pacientom a ich rodičom je príkladom pre všetkých rodičov.
 • Bola našou oporou, vždy ochotná poradiť, pomôcť, keď bolo treba tak nás, zúfalých rodičov, objať.
 • Je to nesmierne ľudská, empatická, citlivá, múdra sestra.

Mária Vreštiaková
Nemocnica: Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská Bratislava
Reakcie rodičov:

 • Milá, usmievavá, empatická sestra, ktorá sa nebála ukázať svoju ľudskosť a ozajstný záujem o bábätko aj vo chvíli, keď sama nemala najlepší deň.
 • Všetko vysvetlí, povzbudí, neustále sa venuje detičkám aj ich rodičom.

Petra Křivánková
Nemocnica: Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice
Reakcie rodičov:

 • Mamičkám sa venuje nielen pokiaľ sú ich detičky na klinike, ale aj po prepustení. Je ochotná vždy pomôcť a poradiť.
 • Empatická sestra, ktorá pomáha mamičkám, s radosťou poskytuje informácie ohľadom dojčenia, prebaľovania a obliekania stále dookola.
 • Oddaná svojej práci celým srdcom. Vždy s úsmevom.

Vladimíra Kováčová
Nemocnica: Univerzitná nemocnica Martin
Reakcie rodičov:

 • Dáva do svojej profesie svoje srdce a je to vidieť a hlavne cítiť.
 • Je to sestrička, ktorá má vždy úsmev na tvári, podporí a poskytne radu na základe dlhoročnej praxe.
 • Srší z nej láskavosť.

Vlasta Baňasová
Nemocnica: Fakultná nemocnica J.A. Reimana, Prešov
Reakcie rodičov:

 • Skúsená sestra, ktorá dôverne pozná potreby mamičiek a oddelenia. Chuť povzbudiť rodičov je obdivuhodná.
 • Jej pozitívny prístup neraz „nakazil“ všetky mamičky na oddelení.

Ceny pre sestričky odovzdávala prof. Iveta Radičová.

Počas galavečera vystúpil známy klavírny virtuóz Jozef Hollý a svojou šou dokonale presvedčil publikum o tom, že s klavírom to jednoducho vie. Svojim spontánnym sprievodom predčasne narodenej Evelínky Kokošovej (spev) nás všetkých utvrdil v tom, že má srdce na pravom mieste. Hudobné vystúpenia súrodencov Prášilovcov utvrdili všetkých v tom, že aj z predčasne narodených dvojičiek môžu vyrásť veľmi talentovaní mladí umelci. Veľmi im držíme palce v ich budúcej tvorbe.

Moderátorkou večera bola Adela Banášová, ktorej problematika predčasne narodených detí nebola príliš blízka, avšak svojou bezprostrednosťou, humorom a záujmom si získala srdcia všetkých zúčastnených.

Večer sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

745_a_img_0636-150x150-8454224

Celú galéeriu si môžete pozrieť tu.