Svetový deň predčasne narodených detí a sprievodné podujatia 2015

0

Stalo sa už tradíciou, že Svetový deň predčasne narodených detí (17. november) sprevádzajú rôzne podujatia po celom Slovensku.

V tomto roku pri príležitosti Svetového dňa sa v Bratislave bude konať 12. -13. 11. 2015 Medzinárodný neonatologický kongres – XIII. spojený s Celoslovenskou konferenciou sestier pracujúcich v neonatológii s názvom „Od techniky k rodine“.

Každoročne sa oslava Svetového dňa predčasne narodených detí stáva aj spoločenskou a kultúrnou záležitosťou. Pod záštitou primátora mesta Bratislavy Iva Nesrovnala sa 12. 11. 2015 uskutoční v priestoroch Primaciálneho paláca Slávnostný večer – udeľovanie ceny Purpurového srdca výnimočným osobnostiam, ktoré prispievajú ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti, svojou verejnou činnosťou podporujú komunitu rodičov s predčasne narodenými deťmi, či na rôznych úrovniach pomáhajú rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením.

V tomto roku Občianske združenie malíček už po štvrtý raz udelí výnimočným ľuďom ocenenie Purpurové srdce v troch kategóriách:

 • Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti:

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., hlavný odborník MZ SR pre neonatológiu

 • Osobnosť Občianskeho združenie malíček:

Mgr. Mária Palenčárová, členka výkonnej rady o.z. malíček pre región východ

PhDr. Dana Greskovitsova, vedúca sestra Kliniky neonatológie LF UPJŠ a DFN / in memoriam

 • Osobnosť verejného života:

Mgr. Jana Žitňanská, poslankyňa EP

Jedného dňa prišlo na svet príliš malé, príliš skoro. No milovali ho tak, ako akékoľvek iné. Zrazu sa tí, čo mu dali život ocitli na ceste s pocitmi osamelosti a strachu, že oň prídu. Radosť z jeho príchodu na svet vystriedal strach a ľútosť nad strateným snom. Mali to byť chvíle nesmiernej radosti a nie obáv, neistoty, hnevu a bolesti. A pritom všetkom zabudli, že nie sú na tejto ceste sami.

/Renea Ericson, zakladateľka Premie purple hearts/

Iluminácia: purpurová iluminácia významných budov na Slovensku: V troch mestách na Slovensku sa na počesť Svetového dňa predčasne narodených detí rozsvietia dominantné budovy vo farbe purpurového srdca, ktorá sa stalo symbolom malých bojovníkov – predčasne narodených detí. Bratislava, Košice a Prešov sa pripojili takýmto nádherným spôsob k podpore podujatí venovaných tomuto dnu.

Bratislavský hrad a Nová budova Slovenského národného divadla sa 12. 11. 2015 večer rozsvietia na purpurovo, 16. 11. 2015 sa v Košiciach rozsvietia na purpurovo súsošie Immaculata a Dóm sv. Alžbety. 17. 11. 2015 odznejú prosby za tieto deti a ich rodiny na sv. omši v Katedrále sv. Mikuláša, ktorá spolu s Vodárenskou vežou v Prešove zažiari vo večerných hodinách purpurovou farbou, a tiež tak prispejú k výnimočnosti osláv Svetového dňa predčasne narodených detí.

Sprievodnými akciami tento rok bude výstava fotografií predčasniatok z projektu “Ponožky pre život”– „malé ponožky, veľké sny“ v Univerzitnej nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V ZOC MAX Prešov bude prebiehať výstava fotografií predčasne narodených detí v týždni od 16. 11. 2015.

Stredná zdravotná škola v Trenčíne osvetové aktivity podporí týždňom výchovy k manželstvu a rodičovstvu, v rámci ktorého už po štvrtý krát žiaci absolvujú besedy s odborníkmi z gynekológie a neonatológie. Vo FN v Trenčíne si všetci pripomenú Svetový deň predčasne narodených detí zapálením purpurových sviečok a pripnutím purpurových stužiek prednostom, lekárom, celému zdravotníckemu personálu, mamičkám aj budúcim mamičkám.

Šnúru akcií zakončí Adventný koncert pre predčasne narodené deti a ich rodiny, ktorý je realizovaný pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej, Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove a predajnej galérie Artdiela. Uskutoční sa 29. 11. 2015 v Evanjelickom kolégiu v Prešove. Jeho súčasťou bude výstava hand­made výrobkov Art mám z Centra voľného času Jana Pavla II. v Prešove, prezentácia realizácie grantového projektu Dôvera v o.z Artdiela a predajná výstava umeleckých diel, z ktorých časť výťažku poputuje konkrétnej rodine s predčasne narodeným dieťaťom.

Mgr. Ľubica Kaiserová, malíček, o.z.

+421 903 264 784

[email protected]

www.nasmalicek.sk

malíček, občianske združenie Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11, Petržalka

SVETOVÝ DEŇ PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ NA SLOVENSKU 2015

KALENDÁR AKTIVÍT

Bratislava

 • 10. 2015 Stretnutie rodín s deťmi
 • 25. – 13. 11. 2015 Medzinárodný neonatologický kongres lekárov a sestier a XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii s názvom „Od techniky k rodine“
 • 12. 11. 2015  Purpurové srdce – galavečer spojený s odovzdávaním cien významným osobnostiam
 • 16.- 22. 11. 2015 Výstava fotografií predčasniatok z projektu “Ponožky pre život” – UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Petržalka

Prešov

 • 16.- 22. 11. 2015 Výstava fotografií predčasniatok a v OC MAX Prešov
 • Od 16. 11 .2015 Predajná výstava umeleckých diel, výstava hand-made výrobkov Art mám z Centra voľného času Jana Pavla II., Prezentácia realizácie  grantového projektu Dôvera v o. z. Artdiela v OC MAX Prešov
 • 29. 11. 2015 Adventný koncert v Evanjelickom kolégiu venovaný predčasne narodeným deťom a ich rodinám.

Purpurová iluminácia významných budov na území Slovenska

 • Bratislava – 12. 11. 2015 –  Bratislavský hrad a Nová budova SND.
 • Košice  – 16. 11. 2015 –   Dóm Sv. Alžbety a súsošie  Immaculata.
 • Prešov – 17. 11. 2015 – Vodárenská veža a Katedrála sv. Mikuláša.

Ďalšie akcie

 • 16. -22. 11. 2015 Týždeň výchovy k manželstvu a rodičovstvu na SZŠ  Trenčín