Predčasne narodených detí pribúda. 17. november je ich dňom

0

Každý rok sa na Slovensku narodí približne 55 000 detí. Každé 9. dieťa sa narodí predčasne, pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva.

Prvé dni a často aj mesiace trávia na jednotkách intenzívnej starostlivosti pre novorodencov v zajatí  hadičiek, blikajúcich svetielok, hluku monitorov a dýchacích prístrojov v starostlivej opatere zdravotníckeho personálu.

Čím skôr sa narodia, tým majú všetky svoje orgány nezrelšie. U nedonosených detí sa vyskytujú dlhodobé zdravotné následky 10-krát častejšie ako u donosených novorodencov. Komplikácie nezrelých detí sú najčastejšou príčinou úmrtia do 5-teho roku ich života.

  • Mozog predčasniatok oveľa citlivejšie reaguje na vplyvy z vonkajšieho prostredia – prudké osvetlenie, hluk, necitlivú manipuláciu, bolesť. Toto všetko sa môže v budúcnosti prejaviť v podobe dlhodobých komplikácií.
  • Chýba im dokonalé zladenie cyklu spánok – bdenie, vývojpsychomotorických funkcií býva oneskorený,  mávajú problémy s rečou, poruchy zraku a sluchu.
  • Spočiatku majú veľmi citlivé bruško, koliky, ale aj problémy s prehĺtaním, trávením a toleranciou výživy, čo spôsobuje poruchy rastu. Nedostatočná výživa súvisí s ďalšími komplikáciami, najmä vývojom psychomotoriky a imunitným systémom.
  • Tieto deti sú oveľa častejšie ohrozené rôznymi infekciami, najmä dýchacích ciest. Zvlášť nebezpečný je pre ne respiračný syncyciálny vírus (RSV), ktorý môže spôsobiť až zlyhanie dýchania.
  • Hyperaktivita, poruchy pozornosti a vizuo-motorickej koordinácie spôsobujú nezrelým deťom neskôr problémy v škole.

Viaceré štúdie poukazujú na dlhodobý vplyv nedonosenosti na zdravie v dospelosti. Predčasne narodení jedinci v dospelosti, v porovnaní s ostatnými narodenými v termíne, majú častejšie zvýšenú inzulínovú rezistenciu, krvný tlak a zníženú reprodukčnú schopnosť.

Dlhodobá starostlivosť o predčasne narodené deti je náročná, preto potrebujú rodiny s predčasniatkami aj pomoc a podporu. Občianske združenie malíček už päť rokov poskytuje podporu rodinám predčasne narodených detí na Slovensku. Malíček vznikol z iniciatívy rodičov s podobnými skúsenosťami s predčasným narodením dieťaťa, ktorí ich chceli odovzdávať ďalej.

„Denno-denná prax a tiež spätné väzby od rodičov hovoria, že im chýbajú hlavne informácie ako sa starať o predčasne narodené deti v nemocnici a po prepustení domov. Najviac sa pýtajú na dojčenie, kŕmenie a možnosti rehabilitácie. Hľadajú rady odborníkov, ale aj poradenstvo ostatných mamičiek,“ hovorí Mgr. Ľubica Kaiserová, predsedníčka združenia a dodáva: „ toto všetko sa im snažíme poskytnúť a sprostredkovať. Fungujeme ako most medzi nemocnicou a rodinou.“

Centrá včasnej intervencie

Zatiaľ prvé tri Centrá včasnej intervencie vznikli v Bratislave, Prešove a Žiline (www.centravi.sk) minulý rok, aby pomohli prostredníctvom špecializovaného tímu odborníkov (fyzioterapeuti, psychológovia, sociológovia, pedagógovia atď.) zlepšiť kvalitu života rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom.

„Vznikli sme pre rodinu, preto poskytujeme podporu celej rodine s dieťaťom s rizikovým vývinom čo najskôr, od narodenia až do jeho 7 rokov. Rodinu podporujeme v jej prirodzenom prostredí  – v rodine , tak aby sme spolu s rodinou  nachádzali a posilňovali jej vlastné zdroje a možnosti.“ spresňuje prácu centier, riaditeľka Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o., PhDr. Erika Tichá, PhD.

Počet takýchto centier by však mal byť na Slovensku vyšší, minimálne 20.

Zvýšiť povedomie o problematike predčasne narodených detí má každoročne pomôcť Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý si celý svet pripomína 17. novembra. Tento rok OZ malíček s mnohými partnermi pripravili viaceré podporné aktivity:

·         Purpurová iluminácia významných budov na Slovensku:

12. 11. 2015 – Bratislavský hrad a Nová budova Slovenského národného divadla

16. 11. 2015 – Košice, Dóm Sv. Alžbety a Immaculata

17. 11. 2015 –  Prešov,  Vodárenská veža a Katedrála sv. Mikuláša

·         Purpurový večer – Gala koncert Lucie Lužinskej s odovzdávaním  ceny  Purpurové srdce, 12.11.2015

·         Medzinárodný neonatologický kongres a XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii „Od techniky k rodine“, 12. – 13. 11. 2015, Bratislava

·         Výstava fotografií predčasniatok z projektu “Ponožky pre život” v Univerzitnej Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, Petržalka, 16. – 22. 11. 2015

·         Adventný koncert, 29. 11. 2015, Evanielické kolégium, Prešov

·         Výstava umeleckých diel spojená s predajom, výstava handmade výrobkov Art mám z Centra voľného času Jana Pavla II. v Prešove, prezentácia realizácie  grantového projektu Dôvera v OC MAX Prešov – v týždni od 16. 11. 2015

·         Týždeň výchovy k manželstvu a rodičovstvu na Strednej zdravotnej škola v Trenčíne, 16.-22. 11. 2015

zdroj: http://babetko.rodinka.sk/spravy/spravy/predcasne-narodenych-deti-pribuda-17-november-je-ich-dnom/