Feldenkraisova metóda

0

V komunitnom centre malíček v Bratislave na Vyšehraskej ulici 25, sme spustili Feldenkraisovu metódu pre detí so špeciálnymi potrebami .

Terapiu je možné navštevovať formou individuálneho programu ako aj formou intenzívneho ťýždenného pobytu v termíne od 21.7- 25.7 (pre 3deti ) a 28.7-1.8.

Lekcia trvá od 45 do 60 minút. Odporúčame pohodlné oblečenie

KTO JE LEKTORKOU ? Mgr. Miroslava Kovářová ArtD. Miroslava Kovářová absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v odbore pedagogika tanca. Profesionálnu kariéru začínala ako pedagogička a choreografka v slovenských súboroch moderného tanca. V rokoch 1989-91 pôsobila ako baletná majsterka v Slovenskom národnom divadle, potom ako tanečná pedagogička a choreografka na Novej Scéne. Od roku 1993 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení. V rokoch 2006 – 2010 bola šéfdramaturgičkou Baletu Slovenského národného divadla. Od roku 2011 je výkonnou riaditeľkou a dramaturgičkou Baletu Bratislava. Od apríla 2012 do decembra 2013 bola vedúcou Tanečného súboru Divadla Nová scéna. V rokoch 2002 – 2006 absolvovala štúdium Feldenkraisovej metódy v rámci Feldenkrais ®International Training Program Wien III. Od roku 2004 učí Feldenkraisovu metódu na VŠMU. Širokú verejnosť vyučuje formou workshopov, pravidelných skupinových cvičení i individuálnych lekcií tejto metódy. prihlásiť sa môžete na email adrese [email protected]

Viac informácií o metóde nájdete na: www.feldenkrais.abp.sk