Purpurové srdce bije na Slovensku už tretí rok

0

Bratislava, 22.02.2015 15:50

Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí (17. november) pripravilo Občianske združenie malíček benefičný koncert spojený s odovzdávaním ceny Purpurové srdce. Na Slovensku sa toto ocenenie odovzdávatretíkrát a predstavuje symbol, ktorý spája komunitu rodín s predčasne narodenými deťmi po celom svete. Nad tohtoročným podujatím prevzali záštitu prezident SR Andrej Kiska a europoslankyňa Jana Žitňanská. Symbolicky podporu a ocenenie všetkým rodinám s predčasne narodenými deťmi vyjadrí aj purpurové osvetlenie Bratislavského  hradu, súsošiaImmaculatav Košiciach a Vodárenskej veže v Prešove.

V roku 2014 sa cena Purpurové srdce udeľuje v troch kategóriách:

  1. Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, ocenená MUDr. Mária Vasilová
  2. Osobnosť Občianskeho združenie malíček, ocenenádoc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
  3. Osobnosť verejného života, ocenená Andrea Cocherová.

“Je našou povinnosťou pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách. Práve pretoje dôležité oceniť aj ľudí, ktorí sa výrazným spôsobom podieľajú na starostlivosti o predčasne narodené deti. Sú to neviditeľní, ale o to dôležitejší hrdinovia všedných dní,” hovorí Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu.

Purpurové srdce sa zrodilo vďaka myšlienke Armády Spojených štátov amerických, ktoré udeľujú medailu za zranenie v boji. Je snáď väčší boj ako boj o život? Zranenia utrpené predčasným narodením zostávajú s dieťaťom a jeho rodinou navždy. Purpurová farba ocenenia charakterizuje kráľovský majestát, podčiarkuje jeho mimoriadnosť. Farba srdca nie je plná, ale má v sebe pásiky – pri každom srdci sú iné, tak ako je každé dieťa trochu iné, ako je iná aj každá životná cesta. Srdce je vyrobené zo skla, je pevné, ale nie tak, aby vydržalo ťažký úder. Nedonosené dieťa je silné, nie je však nepremožiteľné. Tvar srdca bol zvolený preto, lebo každým úderom obnovuje život a nádej, symbolizuje lásku. Na spodnej hrane Purpurového srdca visí strieborná slza, symbolizuje slzy preliate rodinou nedonoseného dieťaťa, slzy dobré aj zlé, slzy radosti aj žiaľu. Je poctou tým predčasne narodeným, ktorých sme stratili.

Purpurové srdce je symbolom jednoty medzi skupinou ľudí, ktorá nepozerá na krajinu pôvodu, jazyk, hospodársku vyspelosť, rasový pôvod či náboženské vyznanie. Jej členovia majú jeden spoločný cieľ: nádej na budúcnosť nedonosených detí. Patria do nej nielen rodičia a rodina dieťaťa, ale aj zdravotné sestry, lekári, duchovní a priatelia. Títo všetci zdieľajú puto, ktoré nie je možné vyjadriť slovami, je možné poznať ho len srdcom.

Občianske združenie malíček

Vzniklo v apríli 2011 z iniciatívy rodičov predčasne narodených detí. Nadväzuje na činnosť občianskeho združenia pri Novorodeneckej klinike M. Rusnáka „Nedonosené dieťa“ a klubu „Predčasniatok“ v prešovskom materskom centre Emerka. Spolupracuje so špičkovými neonatológmi, psychológmi, detskými neurológmi, pediatrami a špecialistami z ďalších lekárskych profesií. Spoločným cieľom je spokojnosť rodín a zvýšenie kvality života detí. Rodičom dávame pocit istoty! www.nasmalicek.sk

EFCNI (Európska nadácia pre zdravie novorodencov)

Je prvá organizácia,ktorá reprezentuje záujmy predčasne narodených a novonarodených detí a ich rodín. Združuje rodiny a odborníkov z oblasti zdravotníctva a iných disciplín za účelom dosiahnutia spoločného cieľa: zlepšiť dlhodobé zdravie predčasne narodených detí a novorodencov zabezpečením najlepšej možnej prevencie,liečby,starostlivosti a podpory.

www.efcni.org

Viac tu: https://nasmalicek.sk/news/purpurove-srdce-bije-na-slovensku-uz-treti-rok/