Svetový deň predčasne narodených detí v Prešove

0

Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí (17. november) pripravilo.z. malíček v spolupráci s predajnou galériou ARTdiela výstavu príbehov predčasne narodených detí a komorný koncert. Nádherná dvorana Evanjelického kolégia v Prešove v nedeľu 16. 11. všetkým, ktorí k predčasne narodeným deťom a ich často neľahkým osudom majú blízko. Večer plný dojatia a spolupatričnosti a vzájomnej blízkosti bol podporou hlavne pre predčasne narodené deti, ich rodiny, ale i zdravotníkov z radov sestier a lekárov.

Fotogaléria