Každé 9. dieťa na Slovensku sa rodí predčasne. Vďaka modernej starostlivosti sa ich však väčšinu podarí zachrániť

0

Bratislava, 11. november 2014 Vyšší vek rodičiek spolu s narastajúcim výskytom viacpočetných tehotenstiev patria k dôvodom, prečo sa každým rokom počet predčasne narodených detí zvyšuje.

Na Slovensku sa v posledných rokoch rodí okolo 5 000 detí predčasne. Vďaka špičkovej starostlivosti v šiestich perinatologických centrách na Slovensku sa väčšinu nedonosených detí darí zachráni bez závažných zdravotných následkov. Dôležitá je však od prvých dní aj láskyplná starostlivosť a dobrá informovanosť rodičov. Zvýšiť povedomie o tejto problematike má každoročne pomôcť Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý si celý svet pripomína 17. novembra.