Veľká pomoc pre najmenších

0

03.02.2014

Na Slovensku a na celom svete neustále stúpa počet predčasných pôrodov. V minulom roku sa u nás narodilo približne 55 700 detí, pričom každé deviate bolo predčasne narodené, tzn. narodené pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva. Za posledných desať rokov vzrástol na Slovensku počet predčasne narodených detí až o 30 %.

Predčasne narodené deti nie sú ešte pripravené na život mimo maternice, preto im hrozí množstvo zdravotných komplikácií. Okrem podchladenia sa u nich často vyskytujú dýchacie problémy (tzv. syndróm dychovej tiesne, RDS syndróm), ktoré súvisia s nezrelosťou pľúcneho tkaniva. Medzi ďalšie komplikácie patrí nízky krvný tlak, chudokrvnosť, nezrelosť obličiek a nezrelosť zažívacieho systému, ktorá vedie k problémom s toleranciou stravy a poruchám rastu. Predčasne narodené deti majú zníženú obranyschopnosť a je u nich vysoké riziko infekčných komplikácií. Nezrelosť centrálneho nervového systému môže spôsobiť poruchy zraku, sluchu či poškodenie mozgu.

Na Slovensku existujú špecializované perinatologické centrá (pericentrá) pre starostlivosť o novorodencov s pôrodnou hmotnosťou pod 1 500 g. Nachádzajú sa v Bratislave, Nových Zámkoch, Martine, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Moderná vysokošpecializovaná starostlivosť o novorodencov je však nesmierne finančne náročná. Perinatologické centrá na Slovensku preto neustále bojujú s nedostatkom kvalitných prístrojov. Intenzívne lôžko s moderným vybavením pre novorodenca na jednotke intenzívnej starostlivosti (inkubátor, monitor vitálnych funkcií a prístroj na riadené dýchanie) stojí okolo 70 000 Eur. Investície do kvalitnej starostlivosti o nezrelých a chorých novorodencov sa však spoločnosti v budúcnosti mnohonásobne vrátia. Kvalita života a finančné náklady, ktoré potrebujú rodiny s postihnutým dieťaťom, ďaleko presahujú financie potrebné na zakúpenie intenzívneho lôžka v pericentre.

Veľká pomoc pre najmenších 14. ples v opere (uskutočnil sa 11. januára 2014) opäť naplnil svoje dobročinné poslanie prostredníctvom pomoci predčasne narodeným deťom a výťažok venuje v spolupráci s odborníkmi na zakúpenie nových prístrojov na neonatologické odelenia v perinatologických centrách na celom Slovensku. Vďaka tomu sa bude môcť zvýšiť kvalita starostlivosti o predčasniatka, a tým aj kvalita ich ďalšieho života. “Lepšie technické vybavenie prispeje k prevencii a verím, aj riešeniu často závažných problémov, ktorým čelia nielen predčasne narodené deti, ale aj ich najbližší vo fáze ďalšieho rastu a vývinu detí. Želáme si, aby bola zdravotnícka starostlivosť o tieto deti na takej úrovni, že veľká väčšina z nich bude mať šancu na prežitie a normálny vývoj ” vysvetlila Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.

Motorkári s veľkým srdcom

Motorkári nie sú len drsňáci, ale aj ľudia so srdcom na správnom mieste. Vedia o tom všetci na oddelení patologických novorodencov JIS v DFNsP Bratislava – Kramáre . Od roku 2010 sa každoročne uskutočňuje zbierka na zakúpenie konkrétneho prístroja pre tých najmenších a najzraniteľnejších. Za štyri roky sa vďaka tejto charitatívnej akcii vyzbieralo 12 900 eur.

DIEŤA 2/2014 str.27