Ples v opere prekonal svoje historické maximum vo výške dobročinného príspevku

0

Bratislava 28.01.2014

Ples v opere naplnil už po piaty raz svoje dobročinné poslanie a jeho hostia tentoraz venovali svoju pomoc občianskemu združeniu malíček. Výťažok z Plesu v opere tento rok dosiahol sumou 239 226 eur historicky najvyššiu úroveň a šesť perinatologických centier, ktoré sa zameriavajú na lekársku starostlivosť  o predčasne narodené deti, bude môcť vďaka tomu významne skvalitniť svoje technické vybavenie.

Aj tento rok sa hostia Plesu v opere stali súčasťou jeho dobročinného poslania. Každá vstupenka pre tristo párov hostí bola spojená s príspevkom vo výške 500 eur, mnohí z pozvaných osobností z oblasti vedy, vzdelávania, kultúry či hospodárskeho života sa však rozhodli venovať oveľa viac, čoho dôkazom je aj suma 239 226 eur pre občianske združenie malíček, ktoré ho v plnej výške prerozdelí medzi šesť perinatologických centier. 14. ročník Plesu v opere sa tak stal ročníkom s historicky najvyšším dobročinným príspevkom a opätovne sa zaradil medzi najväčšie dobročinné podujatia svojho druhu.

Kam smeruje pomoc Plesu v opere

Ples v opere patrí medzi najväčšie spoločenské podujatia a už piaty rok sa s ním spája aj poslanie pomáhať tam, kde je pomoc potrebná. Vďaka tomu získalo Detské kardiocentrum lepšie prístrojové vybavenie, ktoré slúži pri záchrane malých pacientov a pre zdravotne postihnutých či tých, ktorí žijú v sociálne slabších pomeroch, sa podarilo nájsť v rámci projektu Kultúra bez bariér nové naplnenie snov či voľného času.

Tohtoročný Ples v opere sa venoval zdravotníctvu a to oblasti, kde novonarodený život potrebuje starostlivosť a pomoc – na Slovensku sa totiž ročne rodí predčasne až približne päťtisíc detí. Im aj ich rodinám pomáha občianske združenie malíček, prostredníctvom ktorého teraz získa šesť špecializovaných perinatologických centier v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Martine, Nových Zámkoch a Prešove potrebné prostriedky na zvýšenie kvality starostlivosti o novorodencov, ktorí sa na svet vypýtali oveľa skôr.

„Orgány takýchto bábätiek sú nezrelé, bez pomoci častokrát nedokážu prijímať stravu či dýchať, veď vážia často menej ako sedemsto gramov. Následky predčasného narodenia ich môžu sprevádzať celý život. Vďaka získaným financiám sa zvýši šanca na to, aby svoj život počas dospievania a v dospelosti žili lepšie a kvalitnejšie,“ uviedla Mgr. Ľubica Kaiserová z občianskeho združenia malíček.

Jej slová potvrdili aj experti, ktorí prišli v pondelok 27. januára do do priestorov Nemocnice sv. Cyrila a Metoda – Univerzitná nemocnica v Bratislave, kde si z rúk Pavla Lančariča, generálneho riaditeľa Orange Slovensko a člena Čestného plesového výboru a riaditeľky Plesu v opere Andrey Cocherovej prevzali symbolický šek výťažku Plesu v opere a poďakovanie za ich prínos k rozvoju perinatológie v podobe autorskej grafiky s výstižným názvom Blíženci od výtvarníčky Ivety Ledererovej.

„Je to pre nás obrazné vyjadrenie ľudskej opory, ktorú môže dávať každý z nás. Ples v opere svojím dobročinným poslaním napĺňa práve takýto pocit ľudskej spolupatričnosti a blízkosti chápania potreby pomoci druhým,“ uviedla Andrea Cocherová.

*   *    *

Občianske združenie malíček

Občianske združenie malíček vzniklo v apríli 2011 z iniciatívy štyroch matiek z Bratislavy a Prešova. Nadväzuje na činnosť občianskeho združenia pri Novorodeneckej klinike M. Rusnáka „Nedonosené dieťa“ a klubu „Predčasniatok“ v prešovskom materskom centre Emerka. Spolupracuje so špičkovými neonatológmi, psychológmi, detskými neurológmi, pediatrami a špecialistami z ďalších lekárskych profesií. Ich spoločným cieľom je spokojnosť rodín a zvýšenie kvality života detí a aj ich rodín.

Patrónkou  občianskeho združenia maliček je známa slovenská herečka Zdena Studenková.

Keď sa podarí prekonať nástrahy, ktoré hrozia priamo po predčasnom narodení, na pleciach rodičov leží vysoká potreba starostlivosti, a práve im by veľmi pomohla pomoc  najmä psychológov, rehabilitačných a sociálnych pracovníkov. Aj preto je jedným z cieľov  občianskeho združenia malíček podpora rodín s predčasne narodenými deťmi a poskytovanie informácií, poradenstva a rôznych foriem podpory v zložitej životnej situácii.

Občianske združenie pôsobí ako platforma umožňujúca rodičom predčasne narodených detí zdieľať skúsenosti, najnovšie odborné poznatky a informácie.

OZ malíček má celoslovenskú pôsobnosť a pri svojich aktivitách spolupracuje s Európskou nadáciou pre zdravie novorodencov (EFCNI) a rodičovskými organizáciami podobného zamerania v zahraničí. Podporuje európsku výzvu Pre zdravie novorodencov“  právo na lepší štart do života.  Usiluje sa o začlenenie do európskych iniciatív a o zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike predčasne narodených detí na európskej úrovni.

Kontaktné údaje:

Mgr. Ľubica Kaiserová

Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

+421-903 264 784

[email protected]

číslo účtu: 2921862077/1100