PF 2014

0

malíček ďakuje za všetky vianočné a novoročné pozdravy od svojich členov, sympatizantov, priateľov a podporovateľov.
Veľmi si vážime, že na nás myslíte v dňoch sviatočných aj všedných.

Prajeme všetkým, a každému zvlášť, veľa zdravých, úspešných a pohodových dní v roku 2014!