Benefičný koncert na podporu predčasne narodených detí

0

Bratislava, 12.11.2013 13:08

Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí (17. november) pripravilo Občianske združenie malíček a Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu benefičný koncert spojený s odovzdávaním Ceny Purpurové srdce. Na Slovensku sa toto ocenenie odovzdáva druhýkrát a predstavuje symbol, ktorý spája komunitu rodín s predčasne narodenými deťmi po celom svete. Nad podujatím prevzal záštitu Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy, hlavného mesta SR. Súčasťou aktivít občianskeho združenia sú aj odborné konferencie v Bratislave a v Prešove, ktorých cieľom je zvyšovať znalosť problematiky predčasných pôrodov a znižovanie rizík, ktoré so sebou prinášajú. Symbolicky podporu a ocenenie všetkým rodinám s predčasne narodenými deťmi vyjadrí aj purpurové nasvietenie významných miest v Bratislave, Martine a Košiciach.

V roku 2013 sa Cena Purpurové srdce udeľuje v troch kategóriách:

  1. Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, ocenený MUDr. Mikuláš Rusnák – Im Memoriam, MUDr. Ivan Frič
  2. Osobnosť Občianskeho združenie malíček, ocenená Denisa Hrbáňová
  3. Osobnosť verejného života, ocenená Patrícia Jarjabková

“Som nesmierne rada, že odovzdané ocenenia sú pre ľudí, ktorí sa výrazným spôsobom podieľajú  na starostlivosti o predčasne narodené deti. A je úplne jedno, či sú to profesionálni zdravotníci alebo obyčajní ľudia. Všetci však venujú týmto deťom kus svojho srdca”, hovorí Zdenka Studenková, patrónka o.z. malíček.

Purpurové srdce sa zrodilo vďaka myšlienke Armády Spojených štátov amerických, ktoré udeľujú medailu za zranenie v boji. Je snáď väčší boj ako boj o život? Zranenia utrpené predčasným narodením zostávajú s dieťaťom a jeho rodinou navždy. Purpurová farba ocenenia charakterizuje kráľovský majestát, podčiarkuje jeho mimoriadnosť. Farba srdca nie je plná, ale má v sebe pásiky – pri každom srdci sú iné, tak ako je každé dieťa trochu iné, ako je iná aj každá životná cesta. Srdce je vyrobené zo skla, je pevné, ale nie tak, aby vydržalo ťažký úder. Nedonosené dieťa je silné, nie je však nepremožiteľné. Tvar srdca bol zvolený preto, lebo každým úderom obnovuje život a nádej, symbolizuje lásku. Na spodnej hrane Purpurového srdca visí strieborná slza, symbolizuje slzy preliate rodinou nedonoseného dieťaťa, slzy dobré aj zlé, radosti aj žiaľu. Je poctou tým predčasne narodeným, ktorých sme stratili.

Purpurové srdce je symbolom jednoty medzi skupinou ľudí, ktorá nepozerá na krajinu pôvodu, jazyk, hospodársku vyspelosť, rasový pôvod či náboženské vyznanie. Jej členovia majú jeden spoločný cieľ: nádej na budúcnosť nedonosených detí. Patria do nej nielen rodičia a rodina dieťaťa, ale aj zdravotné sestry, lekári, duchovní a priatelia. Títo všetci zdieľajú puto, ktoré nie je možné vyjadriť slovami, je možné poznať ho len srdcom.

Občianske združenie malíček sa tento rok zapojilo aj do európskej iniciatívy Socks for Life vyhlásenej Európskou nadáciou pre zdravie novorodencov (European Foundation for the Care of Newborn Infants – EFCNI) pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí (17. november). V rámci tejto aktivity oslovilo umelcov zo Slovenska, ktorí vytvorili umelecké diela s motívom detských ponožiek. Umelecké diela, ktoré vytvorili umelecká sklárka Veronika Rusňáková, výtvarník Ivan Popovič a dizajnérka a grafička Kristína Kolačková, budú vystavené počas benefičného koncertu. Diela všetkých európskych umelcov zapojených do iniciatívy budú vystavené v Európskom parlamente v Bruseli počas apríla 2014.

Občianske združenie malíček pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí a udelenia ocenenie Purpurové srdce pripravilo v spolupráci so svojimi partnermi množstvo aktivít, ktorých spoločným menovateľom je snaha oboznámiť širokú verejnosť so závažnosťou témy predčasne narodených detí, ktorých sa na Slovensku ročne narodí takmer päťtisíc.

  • 12. 11. 2013 – Odborná konferencia pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí,  Primaciálny palác Bratislava.
  • 12. 11. 2013 – Benefičný koncert spojený so slávnostným odovzdávaním Ceny Purpurové srdce, Primaciálny palác Bratislava pod záštitou Milana Ftáčnika, primátora hlavného mesta Bratislavy
  • 12. 11. 2013 – jedinečné purpurové osvetlenie Bratislavského hradu, Divadelného námestia v Martine a súsošia Immaculata v Košiciach
  • 15. 11. 2013 – Odborná konferencia pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí, Materské centrum EMERKA Prešov pod záštitou Pavla Hagyariho, primátora mesta Prešov
  • Týždeň výchovy k manželstvu a rodičovstvu (11. až 17. november). K podujatiu, ktoré pripravilo vedenie Strednej zdravotníckej školy  v Trenčíne so svojimi študentmi v spolupráci   s o.z. malíček už druhýkrát, sa pripojili všetky stredné zdravotnícke školy na Slovensku, Fakultná nemocnica s poliklinikou Trenčín – Klinika pediatrie a neonatológie, Gynekologicko-pôrodnícka klinika a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka  – Fakulta zdravotníctva.

Občianske združenie malíček

Vzniklo v apríli 2011 z iniciatívy rodičov predčasne narodených detí. Nadväzuje na činnosť občianskeho združenia pri Novorodeneckej klinike M. Rusnáka „Nedonosené dieťa“ a klubu „Predčasniatok“ v prešovskom materskom centre Emerka. Spolupracuje so špičkovými neonatológmi, psychológmi, detskými neurológmi, pediatrami a špecialistami z ďalších lekárskych profesií. Spoločným cieľom je spokojnosť rodín a zvýšenie kvality života detí. Rodičom dávame pocit istoty! www.nasmalicek.sk

Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu

Tento rok oslávi Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu presne 60 rokov svojej existencie. Významné hudobné teleso plní jednu zo skrytých úloh verejnoprávnych médií v podobe budovania kultúrneho povedomia a tradícií. Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pravidelne spolupracuje so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, ako aj s inými orchestrami, súbormi a dirigentmi. Korepetítorom zboru je pani Daniela Nagy Palová. Dirigentom a umeleckým vedúcim zboru je Adrián Kokoš. www.radiozbor.sk