Alternatívne metódy dokrmovania

0

27.10.2012 15:10

Ak nezrelé dieťatko nedokáže efektívne sať na prsníku, uprednostňujeme alternatívne metódy dokrmovania materským mliekom :

  • kŕmenie na prsníku
  • kŕmenie cez suplementor
  • kŕmenie lyžičkou, striekačkou alebo pohárikom

Správna poloha dieťatka pri kŕmení je nevyhnutným predpokladom efektívneho kŕmenia. Umožňuje mu úplne sa koncentrovať na pitie a je dôležitým predpokladom správneho a koordinovaného prehĺtania. Dieťa zavinieme do plienky, poskytneme mu oporu pre ramená a panvu, jeho hlavička je v neutrálnej pozícii, ruky smerujú k ústam (kinestetický model). Neodporúčame podopierať len hlavičku dieťaťa (spôsobuje nestabilné držanie, ktoré negatívne ovplyvňuje satie dieťaťa).

Kŕmenie na prsníku

Už od 32. gestačného týždňa môžeme kŕmiť nezrelých novorodencov na prsníku. Výhodou je kontakt koža na kožu, priame priloženie dieťaťa k prsníku a stimulácia prsných bradaviek matky. Dieťa dostáva okamžite mlieko, nemá v ústach žiadne cudzie predmety a rytmické satie podporuje „tréning“ jeho tvárových svalov. Na prsníku saje materské mlieko zo striekačky s nástavcom alebo zo striekačky s hadičkou (sondou).

Postup:

Najskôr priložíme dieťa k prsníku a až potom zavedieme nástavec do ústneho kútika. Ak kŕmime hadičkou, je prilepená na prsník matky, pričom nepresahuje prsnú bradavku. V priebehu satia dieťaťa je dieťa pomaly dokrmované. Ak je kŕmené zo striekačky s hadičkou samospádom (v striekačke nie je piest a mlieko samé tečie do úst dieťaťa), určuje dieťa satím  rýchlosť podávania materského mlieka.

Niektorí autori odporúčajú pri dojčení predčasniatok používanie klobúčikov, pretože umožňujú dojčiť dieťatko skôr, formujú bradavku a nahromadené materské mlieko v ústach dieťatka je okamžite k dispozícii.

Pri kŕmení cez suplementor sú hadičky rôzneho priemeru prilepené k matkiným bradavkám, pričom dieťa saje priamo na prsníku a svojím satím stimuluje tvorbu mlieka.

Kŕmenie lyžičkou

Kŕmenie lyžičkou je vhodné u nezrelých novorodencov aj pred 32. gestačným týždňom. Ideálne je pri podávaní malého množstva materského mlieka, pričom umožňuje správny pohyb jazyka smerom dopredu. Tempo satia si určuje dieťa samé. Predovšetkým v prvých hodinách po narodení môžeme podávať materské mlieko (kolostrum) na lyžičke alebo priamo do úst dieťaťa.

Postup:

Používame umelú alebo silikónovú lyžičku. Dieťa uložíme do správnej polohy. Niekoľkými kvapkami materského mlieka stimulujeme pery dieťaťa, počkáme kým vyplazí jazyk cez dolnú peru a potom pomaly podávame v malých množstvách.

Kŕmenie striekačkou

Pri kŕmení striekačkou používame malú striekačku (2ml, 5ml). Najskôr stimulujeme dolnú peru alebo jazyk dieťaťa, počkáme kým otvorí ústa a vyplazí jazyk, až potom podávame materské mlieko po kvapkách. Dieťa nesmie zo striekačky sať!

Kŕmenie pohárikom je vhodnou alternatívou len pre krátkodobé kŕmenie nezrelých novorodencov. Dieťa pomaly „sŕka“ mlieko z pohárika. Vyžaduje si veľkú dávku zručnosti, odporúčame ho zriedka a len pri podávaní menších množstiev materského mlieka.

Osobitným spôsobom kŕmenia nezrelých detí je kŕmenie po prste (Finferfeeding). Odporúča sa  u nezrelých novorodencov narodených až po 36. týždni tehotenstva. Nie je to rutinný spôsob dokrmovania. Ústa dieťaťa sú senzitívnou oblasťou, a tak intenzívna stimulácia prstom môže mať pri nesprávnom používaní negatívny vplyv. Uprednostňujeme preto kŕmenie lyžičkou, pohárikom alebo striekačkou bez nástavca. Výhodou kŕmenia po prste je stimulácia správneho satia, kontrola správnych pohybov jazyka a prípadná úprava nesprávneho satia.

Postup:

Potrebujeme 5 – 10 ml striekačku s nástavcom alebo striekačku s tenkou sondou, ktorá je na konci odstrihnutá a prilepená na prste. Pripravíme materské mlieko, uložíme dieťaťa do správnej polohy, prstom stimulujeme pery dieťaťa, počkáme kým dostatočne otvorí ústa, ponúkneme navlhčený prst a počkáme, kým sa prisaje. Prst leží priamo na jazyku, po stranách obklopený lícami, horná a dolná pera sú vyšpúlené. Nástavec zavedieme opatrne pozdĺž prsta popri ústnom kútiku do úst. Ak používame sondu, prilepíme ju priamo na náš prst. Nástavec i sondu zavádzame maximálne 0,5 cm do úst, počkáme kým dieťa začne sať a pri správnych sacích pohyboch jazyka podávame pomaly 0,5 ml mlieka. Starostlivo sledujeme koordináciu satia, prehĺtania a dýchania, netlačíme na podnebie a pery. Pri kŕmení dieťaťa by sme nemali počuť žiadne vedľajšie zvuky. Starostlivo dodržiavame hygienické opatrenia: krátke nenalakované nechty, dôkladná hygiena rúk, ošetrujúci personál používa rukavice, striekačku a nástavec po každom kŕmení prepláchneme horúcou vodou, striekačky a sondy meníme každý deň, nástavce sterilizujeme 1krát denne.

(Galková Michaela)