Nebezpečný vírus ohrozuje najmä predčasniatka

0

14.03.2012 22:55

Respiračný syncyciálny vírus (RSV). Väčšine laikov tento pojem nič nehovorí, veď vírusov je toľko druhov… Mali by však o ňom čosi vedieť najmä rodičia predčasne narodených detí, detí s poruchami dýchacích orgánov a vrodenými chybami srdca.

Ak u normálneho, zdravého dieťaťa RSV vyvolá bežné príznaky v podobe horúčky, výtoku z nosa či škriabania v hrdle, u rizikových detí môže nielen poškodiť dýchací aparát, ale viesť až k smrti následkom zlyhania dýchania.

Respiračným sa tento vírus nazýva, pretože postihuje dýchacie orgány. Syncyciálny znamená, že z napadnutých buniek vytvára akési zhluky, mnohojadrové útvary,“ vysvetľuje MUDr. Jaroslava Orosová z Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice v Bratislave-Podunajských Biskupiciach. „Takmer všetky deti sa s touto infekciou stretnú pred druhým rokom života,“ dodáva. Najzávažnejší priebeh má však infekcia medzi 2. a 7. mesiacom veku.

RSV tvoria prirodzenú mikroflóru prostredia a ich najsilnejším obdobím v našich zemepisných šírkach je čas od októbra do konca apríla. Človek si postupne voči nim vybuduje ochranu, preto by sme ich mohli považovať za relatívne neškodné. Lenže na Slovensku sa ročne zo 60 tisíc detí približne 4–5 tisíc narodí predčasne. „Za predčasne narodené považujeme dieťa, ktoré prišlo na svet pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva. Dieťa, ktoré sa narodí pred 28. týždňom tehotnosti, je extrémne nezrelé,“ hovorí prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., z Martina, hlavný odborník MZ SR pre neonatológiu.

V súčasných podmienkach sa u nás za hranicu, kedy je šanca na prežitie, považuje 24. týždeň tehotenstva. „Čím sa dieťa narodí skôr, tým je jeho stav závažnejší. Okrem mnohých iných má takéto dieťa problém s dýchaním, pretože pľúca ešte nemajú potrebnú štruktúru a chýba v nich látka, ktorá umožní, aby zostali naplnené vzduchom.“ Vývoj pľúcnych mechúrikov sa totiž končí až v 36. týždni gravidity.

Odborníci v dnešných perinatologických centrách vedia s pomocou kvalitnej prístrojovej techniky i dostupných liečiv mnohé z problémov u predčasniatok zvládnuť. V situácii, keď sa za úspech považuje každý ďalší prežitý deň, však všetko môže skomplikovať práve RS vírus. „Dospelí, ktorí takmer všetci prekonali RSV infekciu v detstve, majú proti nej vytvorené protilátky,“ objasňuje MUDr. Orosová. „Matka odovzdáva tieto protilátky cez placentu svojmu dieťaťu až v posledných mesiacoch tehotenstva. Ak sa dieťa narodí skôr, tieto protilátky nemá.“ Výskyt RSV je u predčasne narodených detí až o 20 % vyšší ako u donosených novorodencov.

Infekcia u ohrozených skupín – čiže predčasniatok, u detí s poruchami dýchacích orgánov alebo vrodenými srdcovými chybami – vedie často ku zápalu drobných dýchacích ciest, tzv. priedušničiek a zápalu pľúc. Dieťa dýcha ťažko, lapá po dychu, v prieduškách mu píska, dokonca môže zmodrieť v okolí úst. Je apatické alebo predráždené, nechce piť. U veľmi malých detí môže byť prvým prejavom ochorenia jednoducho len to, že dieťa prestane dýchať! RSV sú však závažnou infekciou aj u donosených detí, počas ochorenia je často nutné hospitalizovať najmä dojčiatka do 6 mesiacov.

Dôležité je vedieť, že RSV infekcii je možné okrem hygienických opatrení predchádzať prostredníctvom tzv. imunoprofylaxie. Ide o monoklonálnu protilátku. „Jednoducho povedané, dieťaťu dodáme do tela hotové protilátky proti tomuto vírusu,“ tvrdí MUDr. Orosová. Nejde o očkovanie, pri ktorom sa do tela dostanú antigény, ktoré podporia tvorbu obranných látok v tele. Imunitný systém dieťaťa by si nebol schopný protilátky vytvoriť, tak ich dostáva rovno. Jestvujú prísne kritériá na to, ktoré deti môžu, a ktoré nemôžu túto protilátku dostať. Ide o finančne nákladnú prevenciu, ktorú hradí zdravotná poisťovňa.

Jestvujú štúdie, že z hľadiska celkových nákladov na liečbu sa oplatí. Látku však v čase sezóny, čiže od októbra do apríla, treba podať v určitých intervaloch viacero ráz. „Informácia smerom k rodičom ohrozených detí by teda mala vyznieť v tom zmysle, že ak už sú zaradené do programu očkovania proti RS vírusu, aby si uvedomili jeho dôležitosť,“ zdôrazňuje prof. Zibolen. Táto prevencia môže zabrániť nielen vzniku chronických dýchacích ťažkostí, ale doslova im zachrániť život.

Fakty o RS víruse

  • respiračný synciálny vírus objavili v roku 1956
  • je veľmi infekčný, šíri sa kvapôčkovou infekciou, ale prežíva aj na povrchu predmetov ako hračky, oblečenie
  • celosvetovo je príčinou hospitalizácie približne u 1–3 % detí
  • 2/3 detí sa RS vírusom nakazia počas prvého roka života
  • takmer všetky deti sa s touto infekciou stretnú pred 2. rokom života
  • najzávažnejší priebeh RSV infekcie je u detí medzi 2. až 7. mesiacom veku
  • úmrtnosť na RSV infekciu je 3–4 %, u predčasne narodených detí až 8–11 %

Bianka Stuppacherová
zdravie.pravda.sk