Malíček pomáha rodinám s predčasniatkami

0

Miesto: z médií

14.03.2012
Za posledných 10 rokov narástol počet predčasne narodených detí o viac ako 40 percent! Ročne sa ich na Slovensku narodí okolo 4-tisíc. Predčasný pôrod pritom prináša so sebou vysoké riziko úmrtia novorodenca a zároveň aj mnohé zdravotné komplikácie, s ktorými sa dieťa trápi neraz po celý život. Aj preto je predčasné narodenie dieťatka najťažšou skúškou, ktorej sú rodičia v živote vystavení.

Dôvodov, prečo narastá počet detí, ktoré sa narodia predčasne, je viac.

„Predovšetkým je lepšia zdravotná starostlivosť a pokrok v medicíne nám umožňuje zachrániť aj deti, ktoré v minulosti zomierali. Vďaka lepšej zdravotnej starostlivosti dnes rodia aj ženy, ktoré v minulosti nemohli mať deti, najmä ženy s vážnym chronickým ochorením. Taktiež sa výrazne zvýšil vek prvorodičiek a narastá počet detí z umelých tehotenstiev, ktoré sú väčšinou viacpočetné. Pri dvojčatách či trojčatách je však oveľa vyššie riziko predčasného pôrodu, ako keď je v maternici len jedno dieťa,“

uviedla na tlačovej besede v Bratislave doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc., predsedníčka Neonatologickej sekcie Slovenskej lekárskej spoločnosti. Ako dodala Mgr. Ľubica Kaiserová, neonatologická sestra a matka predčasne narodeného syna, rodičia takýchto detí pociťujú predovšetkým beznádej, a preto je pre nich veľmi dôležité, keď sa môžu o svoje obavy podeliť s niekým, kto prežil niečo podobné.