Malíček má za sebou ďalší dôležitý krok

0

Usporiadaním tlačovej konferencie pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí sme sa oficiálne predstavili verejnosti a médiám. Na tlačovú konferenciu prišli nielen zástupcovia médií, členky výboru občianskeho združenia malíček spolu s patrónkou Zdenou Studenkovou, ale aj mamičky s predčasne narodenými deťmi. Téma tlačovej konferencie bola zaujímavá, o čom svedčal počet otázok zo strany novinárov.

Na úvod sa prihovorila predsedníčka združenia Ľubica Kaiserová, ktorá otvorila začiatok tlačovej konferencie. Odbornú časť o predčasne narodených deťoch predstavila Darina Chovancová, predsedníčka výboru Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS, ktorá povedala: „Snažíme sa predovšetkým o záchranu života nezrelých novorodencov, ale veľa zostávame dlžní ich rodičom, ktorý by potrebovali lepšiu pomoc, najmä od psychológov, rehabilitačných a sociálnych pracovníkov. Predčasne narodené deti majú šancu na plnohodnotný život. Od prvej minúty sa snažíme im poskytnúť akúkoľvek potrebnú starostlivosť, pretože vieme, že môžu byť prínosom nielen pre vlastných rodičov, ale pre celú spoločnosť.“

Zdena Studenková novinárom uviedla dôvod, prečo sa rozhodla pomôcť: je obdivuhodná a preto som veľmi rada prijala ich ponuku stať sa patrónkou. Skláňam sa pred všetkými, ktorí sa starajú o predčasne narodené deti a na ich obranu pôjdem rada do boja.“

Atmosféra počas tlačovej konferencie bola výborná, vyvrcholením bolo krájanie torty s logom malíčka, na ktorej si pochutnali pozvaní hostia, najmä deti.

Fotky v článku: Tlačová konferencia 15. 11. 2011.