Neonatologická konferencia v Žiline

0

Náš malíček sa po prvý krát predstavil odbornej neonatologickej verejnosti na IX. Celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v neonatológii.

Konferencia sa konala 13.—14. 10.2011 v priestoroch hotela Slovakia v Žiline. V priateľskej atmosfére sa tu zišli sestry z neonatologických pracovísk z celého Slovenska, aby si odovzdali skúsenosti vo svojom odbore. OZ malíček sa predstavilo v prezentácii pred publikom vzácnych hostí a sestier. Na tomto podujatí boli účastníkom konferencie k dispozícii letáčiky, aby na svojich oddeleniach mohli informovať o založení OZ, ktoré bude pomáhať rodinám s predčasne narodenými deťmi. Malíček bol veľmi pozitívne prijatý všetkými zúčastnenými, s prísľubom vzájomnej pomoci a spolupráce.

Veríme, že naša spolupráca bude obohacovať obe strany.