• malíček, Krásnohorská 11 851 07 Bratislava
  • +421 948 129 985
  • info@nasmalicek.sk
Miesto:

Projekt “Komunitné centrum malíček”

Komunitné centrum má svoje sídlo od mája 2013 v Bratislave na Vyšehradskej ulici 25.

Je miestom pre stretnutia a rehabilitácie detí s DMO.
Koordinátorkou priestorov je členka výkonnej rady Denisa Hrbáňová

Tento projekt sa nám darí uskutočňovať aj vďaka grantovému programu Nadácie Orange.

Z finančného grantu 1 000 € sa nám podarilo zrekonštruovať nebytové priestory.