• malíček, Krásnohorská 11 851 07 Bratislava
  • +421 948 129 985
  • info@nasmalicek.sk

Medzinárodný neonatologický kongres a XIII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii