• malíček, Krásnohorská 11 851 07 Bratislava
  • +421 948 129 985
  • info@nasmalicek.sk

Iluminácia: purpurová iluminácia významných budov na Slovensku