• malíček, Krásnohorská 11 851 07 Bratislava
  • +421 948 129 985
  • info@nasmalicek.sk

Členstvo

Staňte sa súčasťou malíčkovskej rodiny a využívajte výhody plynúce z členstva. Okrem možnosti zúčastniť sa na našich akciách, vzdelávacích seminároch a tvorivých dielní, získavate 50% zľavu v Adeli centre na hyperbarickú oxygenoterapiu.

OZ malíček má otvorenú náruč pre každého, kto má k téme predčasných pôrodov blízko. Členom sa môžete stať jednoducho vyplnením priloženej prihlášky a úhradou poplatku 10 eur ročne.

Vyplnenú členskú prihlášku a potvrdenie o úhrade poplatku prosím zašlite na náš email () alebo na adresu nášho občianskeho združenia (Krásnohorská 11, 851 07 Bratislava)

Členská prihláška

Stanovy o.z. malíček 2016

Rozhodli ste sa nás podporiť? Prečítajte si aj možnosti darovať o.z. malíček 2% z vašich daní.