• malíček, Krásnohorská 11 851 07 Bratislava
  • +421 948 129 985
  • info@nasmalicek.sk
jana-zitnanska Miesto: novinky,z médií

Purpurové srdce pre europoslankyňu Janu Žitňanskú

Občianske združenie Malíček v spolupráci s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti udelili ocenenie „Purpurové srdce“ za rok 2015 v kategórii Osobnosť verejného života poslankyni Európskeho parlamentu Jane Žitňanskej. Táto cena spája komunitu predčasne narodených detí na celom svete.

 

PHOTO: www.bratislava.sk
PHOTO: www.bratislava.sk

Vstupom do politiky v roku 2010 vymenila Jana Žitňanská prácu televíznej žurnalistky za prácu poslankyne NR SR. Okrem práce na systémových a legislatívnych zmenách v školstve sa ťažiskom jej práce stala pomoc zdravotne znevýhodneným občanom, ľudské práva, ako aj systémové zmeny v oblasti integrácie znevýhodnených, či marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Tieto oblasti zostávajú jej pracovnými prioritami aj po tom, ako bola v roku 2014 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu. Zo svojej pozície sa snaží fungujúcu legislatívu európskych krajín a pozitívne vzory prístupu k zdravotne znevýhodneným priniesť aj do slovenskej reality a praxe.

„Neutíchajúcim entuziazmom, vierou v kvalitatívne zmeny a konkrétnymi legislatívnymi riešeniami búra bariéry, zaužívané rigidné postupy a myslenie kompetentných. Svojou činnosťou vytvára pomyselné mosty medzi vzdialenou európskou legislatívou a každodennými reálnymi potrebami ľudí v rôznych regiónoch Slovenska. Práve pre vzácnu vlastnosť načúvať potrebám ostatných sa pre mnohých stáva nádejou na zmeny, ústiace v kvalitnejší život občanov Slovenska, špeciálne tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých,“

uvádza sa v odôvodnení nominácie.


PHOTO: archív JŽ.

Europoslankyňa si podľa vlastných slov toto ocenenie veľmi cení. „Keď už niekedy nevládzem a mám pocit, že to v politike nemá význam, spomeniem si práve na týchto malých bojovníkov. Na ich úsilie, na úsilie ich rodičov, lekárov, zdravotných sestier. Práve oni mi dodávajú silu a energiu to nevzdať,“ povedala Jana Žitňanská po prevzatí ocenenia.

Purpurové srdce udeľuje občianske združenie Malíček v spolupráci s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti každoročne od roku 2012.

Ideu udeľovať ocenenie Purpurové srdce inšpirovala tradícia armády Spojených štátov amerických, ktorá udeľuje medailu s týmto názvom za zranenie v statočnom boji. V poslednom období myšlienku prevzali rodičia nedonosených detí na celom svete. Purpurové srdcia nedonosených detí sa ručne vyrábajú z českého skla a striebra, z ktorého sa razia mince. Sú silné ako všetky nedonosené deti, nie však také silné, aby vydržali tvrdý úder. Purpurová farba je kráľovská, farba kráľov a kráľovien a všetkých nedonosených detí. Strieborná slza je poctou tým predčasne narodeným , ktoré sme stratili.

 

 

zdroj: http://europskenoviny.sk/2015/11/16/purpurove-srdce-pre-europoslankynu-janu-zitnansku/

Komentovať

Odošli nám správu

*